Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Bình Định: Hỗ trợ 98 tỷ đồng xây nhà cho hộ nghèo, cận nghèo

T.Nhân - 14:14, 20/03/2024

Theo đề án vừa được phê duyệt đến năm 2025, tỉnh Bình Định sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2.289 hộ, gồm 1.681 hộ nghèo, 608 hộ cận nghèo. Định mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/hộ gia đình xây dựng mới nhà ở và hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ gia đình đối với việc sửa chữa nhà ở.

Các hộ được hỗ trợ có thể tham khảo các mẫu nhà điển hình do Sở Xây dựng thiết kế. Tùy theo điều kiện cụ thể người dân có thể tự xây dựng theo kinh nghiệm, truyền thống, phù hợp với điều kiện kinh tế, sinh hoạt của gia đình, nhưng phải bảo đảm tiêu chí tối thiểu về diện tích, chất lượng quy định và bảo đảm an toàn khi xảy ra bão, tố, lốc.

Tỉnh Bình Định tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo có nhà ở ổn định
Tỉnh Bình Định tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo có nhà ở ổn định

UBND tỉnh Bình Định giao cho UBND cấp xã vận động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình xây dựng mới và sửa chữa nhà ở bảo đảm yêu cầu về diện tích và chất lượng theo quy định. Sau khi được hỗ trợ, các hộ nghèo phải xây dựng được ngôi nhà tối thiểu 30 m2 (đối với hộ đơn thân, diện tích tối thiểu 18 m2 trở lên), diện tích tối thiểu đạt 10 m2/người trở lên.

Niên hạn sử dụng nhà ở từ 20 năm trở lên và phải bảo đảm “3 cứng” (nền - móng, khung - tường, mái cứng). Các bộ phận nền, khung, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định cũng phấn đấu hỗ trợ xây nhà ở cho 1.559 hộ nghèo tại Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 4/8/2022 nhưng chưa được hỗ trợ và 35 hộ nghèo đã nhận một phần tiền hỗ trợ từ quyết định này. Tổng vốn ngân sách là 78,3 tỷ đồng.

Theo thống kê, tỉnh Bình Định hiện có khoảng 39.827 hộ nghèo đa chiều, chiếm 9,04% tổng số hộ dân toàn tỉnh (bao gồm: 19.805 hộ nghèo và 20.022 hộ cận nghèo). Theo kết quả điều tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, số hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở đơn sơ, dột nát trên địa bàn tỉnh còn 5.553 hộ, chiếm tỷ lệ 13,94% (hộ nghèo: 4.352 hộ, hộ cận nghèo: 1.201 hộ). Các hộ nghèo và cận nghèo này đang được 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia hỗ trợ về nhà ở.

Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, ngoài số hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 2 Chương trình mục tiêu quốc gia trên, số hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở còn lại trên địa bàn tỉnh khoảng 2.289 hộ rất cần nhận được sự hỗ trợ (trong đó, khoảng 1.638 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở, khoảng 651 hộ có nhu cầu sửa chữa).

Tỉnh có khoảng 150 hộ nghèo đã được phê duyệt hỗ trợ xây dựng mới nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 tại Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 4/8/2022 chưa được nhận hỗ trợ từ Chương trình, lý do vốn của Trung ương phân bổ về không đủ triển khai theo đúng tiến độ.

Tin cùng chuyên mục
Đề xuất hỗ trợ mức đóng BHYT cho người DTTS sinh sống không thuộc địa bàn ĐBKK

Đề xuất hỗ trợ mức đóng BHYT cho người DTTS sinh sống không thuộc địa bàn ĐBKK

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước. Theo đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho người dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.