Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bộ Tài nguyên Môi Trường Lấy ý kiến 19 tỉnh, thành phía Nam cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

L.Hùng - M.Triết - 16:58, 14/03/2023

Ngày 14/3, tại TP. Cần Thơ, Bộ Tài nguyên - Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự và chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có đại diện các cơ quan thuộc Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia. Đặc biệt là đại diện lãnh đạo của UBND 19 tỉnh, thành phía Nam (13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và 6 tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ là Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31.12.2022 của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND các tỉnh, thành phía Nam đã có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn. Trong đó, đã giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và UBND các quận, huyện tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, người lao động và đông đảo Nhân dân. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 3/1/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, thay mặt Nhân dân Cần Thơ đóng góp các ý kiến góp ý về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, thay mặt Nhân dân Cần Thơ đóng góp các ý kiến góp ý về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hiện tại, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang tiến hành tổ chức lấy ý kiến đóng góp và tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo quy định gửi về UBND các tỉnh, thành để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Theo ghi nhận, các ý kiến của Nhân dân tập trung nhiều vào các vấn đề như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về thu hồi đất, trưng dụng đất; quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định về tài chính về đất đai, giá đất…

iện lãnh đạo của UBND 19 tỉnh, thành phía nam(13 tỉnh, thành ĐBSCL và 6 tỉnh, thành miền Đông Nam bộ tham gia Hội nghị
Đại diện lãnh đạo của UBND 19 tỉnh, thành phía Nam (13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và 6 tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ) tham gia Hội nghị

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được rất nhiều ý kiến góp ý bằng thư điện tử và gửi trực tiếp về Bộ; hàng trăm lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Website lấy ý kiến Nhân dân (https://luatdatdai.monre.gov.vn).

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân, hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến hoàn thiện trước ngày 27/3. Sau đó trình Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 1/4; báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5/4. Sau đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, trước ngày 25/4.