Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì họp với các Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân, Tuyên truyền - Khánh tiết

Minh Thu - 17:24, 11/02/2020

Ngày 11/2/2020, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT), Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) đã có buổi làm việc với các Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân, Tuyên truyền - Khánh tiết của Đại hội.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc với Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc với Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

Sau khi nghe Văn phòng UBDT - cơ quan Thường trực Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội, Bộ trưởng yêu cầu Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân giao các trưởng nhóm xây dựng đề cương chi tiết, phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, báo cáo các nội dung với Trưởng Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn trước ngày 28/2/2020.

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tại buổi làm việc với Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Thời gian quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch và 6 nội dung với 15 đầu việc phục vụ Đại hội. Theo đó, các thành viên của Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin - Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam… đã xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, triển lãm, trang trí khánh tiết, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật…

Các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết cũng đã có nhiều đề xuất, kiến nghị như: thời gian, nội dung họp báo; cung cấp tài liệu, danh sách cá nhân điển hình tiên tiến để tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội…

Đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu tại buổi họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động; lập dự toán kinh phí theo nhiệm vụ được giao, gửi UBDT trước 20/2/2020 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính. Cũng trong ngày 20/2/2020, Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết hoàn thành danh sách, thông tin về đại biểu để có định hướng tuyên truyền phù hợp.