Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Cà Mau: Dự kiến sẽ có trên 300 đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh năm 2024

Nguyễn Phạm Thuỳ Trân - 12:55, 20/03/2024

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Cà Mau lần thứ IV năm 2024, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo. Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đảm nhiệm trọng trách Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Cà Mau.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ông Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ 3 năm 2019.
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và ông Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ 3 năm 2019. (Ảnh tư liệu)

Đại hội nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS. Đồng thời, ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS góp phần xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc; tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập phát triển đất nước; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2024.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Cà Mau được tổ chức ở 2 cấp: cấp huyện và tỉnh. Các huyện có số lượng đồng bào DTTS sinh sống từ 5.000 người trở lên được tổ chức Đại hội; các huyện còn lại không tiến hành Đại hội mà tổ chức Hội nghị chọn cử đại biểu đi dự Đại hội cấp tỉnh; Chỉ đạo, tham dự tổ chức Đại hội cấp huyện hoàn thành trước ngày 30/6/2024. Tổ chức Đại hội đại biểu cấp tỉnh có 330 đại biểu tham dự, trong đó có 250 đại biểu chính thức và 80 đại biểu khách mời. Thời gian tổ chức Đại hội trong 2 ngày, hoàn thành trước ngày 30/10/2024. Đại biểu chính thức tham dự Đại hội là người DTTS tiêu biểu, đại diện cho các DTTS thuộc mọi thành phần, lĩnh vực của đời sống xã hội, được lựa chọn, suy tôn từ cơ sở và đảm bảo đủ đại diện các DTTS Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh.

Đại hội được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp Nhân dân nói chung và trong đồng bào DTTS nói riêng, đồng thời, đảm bảo tiết kiệm và an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn ra Đại hội. 

Tin cùng chuyên mục
Nhìn từ kết quả khảo sát mức sống dân cư: “Vùng trũng” về thu nhập (Bài 1)

Nhìn từ kết quả khảo sát mức sống dân cư: “Vùng trũng” về thu nhập (Bài 1)

Là một cuộc điều tra mẫu, việc khảo sát mức sống dân cư được thực hiện nhằm thu thập thông tin làm căn cứ đánh giá mức sống, tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo, giám sát và đánh giá một số chương trình mục tiêu quốc gia. Kết quả khảo sát mức sống dân cư cho thấy, nhiều chỉ số về kinh tế - xã hội ở vùng DTTS vẫn cần tiếp tục được cải thiện từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước.