Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Cà Mau: Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Cơ quan Ban Dân tộc

Nguyễn Gia Kiệt - 10:53, 16/03/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 08/3/2024, về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau.

Bà Quách Kiều Mai, Phó trưởng Ban Dân tộc (áo đỏ) cùng Đoàn cán bộ, chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau thăm chúc Tết Nguyên tiêu năm 2024 Hội người Hoa Cà Mau
Bà Quách Kiều Mai, Phó trưởng Ban Dân tộc (áo đỏ) cùng Đoàn cán bộ, chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau thăm chúc Tết Nguyên tiêu năm 2024 Hội người Hoa Cà Mau

Thông qua Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau gồm 3 chức danh chính: gồm có 19 biên chế công chức: trong đó, 9 lãnh đạo, quản lý; 6 công chức chuyên ngành; 4 công chức chuyên môn dùng chung; 3 hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ.

Cơ cấu ngạch công chức tối thiểu theo phương án bố trí nhân sự Ngạch chuyên viên hoặc tương đương là 10 người.

Cơ cấu ngạch công chức theo nhu cầu 10 người, trong đó, ngạch chuyên viên chính và tương đương 4 người; ngạch chuyên viên và tương đương 6 người.

Lãnh đạo và công chức cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
Lãnh đạo và công chức cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau

Quyết định này thay thế Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Trưởng Ban Dân tộc căn cứ vào Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được phê duyệt chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để từng bước chuẩn hóa đội ngũ công chức của đơn vị theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; đồng thời, sắp xếp bố trí công chức cho phù hợp với trình độ chuyên môn và ngành nghề đào tạo.

Bà Quách Kiều Mai, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau chụp ảnh cùng đại diện các hội đoàn đồng bào Hoa-Khmer
Bà Quách Kiều Mai, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau chụp ảnh cùng đại diện các hội, đoàn đồng bào Hoa-Khmer

Hiện nay, tổng số công chức thuộc cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau là 19 người, trong đó có 10 nữ (chiếm 50%), dưới 40 tuổi là 6 người, chiếm 40%; dân tộc thiểu số có 5 người, chiếm 25%. Chuyên môn: sau đại học 4 người, chiếm 21%; đại học 15 người, chiếm 79%; lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân 9 người, chiếm 47%; trung cấp 10 người, chiếm 53%; Quản lý nhà nước chuyên viên cao cấp có 3 người, chiếm 16%; Chuyên viên chính có 10 người, chiếm 53%; chuyên viên có 5 người, chiếm 26%; ngoại ngữ trình độ B trở lên có 19 người chiếm 100%, tin học (trình độ trung cấp) có 1 người, chiếm 5%; trình độ A có 18 người, chiếm 95%.

Tin cùng chuyên mục
Đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện khát vọng phát triển đất nước: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận (Bài cuối)

Đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện khát vọng phát triển đất nước: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận (Bài cuối)

Trên hành trình hiện thức hóa khát vọng phát triển đất nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp có vai trò đặc biệt quan trọng để khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, kết hợp với sức mạnh của thời đại. Trong bối cảnh mới, MTTQ Việt Nam các cấp cũng đang nỗ lực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để phát huy vai trò “nhạc trưởng” trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.