Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Cà Mau: Triển khai thực hiện hiệu quả Tiểu Dự án 1 của Dự án 10

Gia Kiệt - L.Minh - 08:00, 14/11/2023

Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày13/4/2023của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Cà Mau
Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Cà Mau

Hoạt động nằm trong Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu Dự án 1 của Dự án 10 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030: “Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào DTTS” của tỉnh Cà Mau.

Theo đó, việc triển khai tổ chức thực hiện phải tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật có liên quan và văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của các địa phương và phong tục tập quán truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Luôn bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, quản lý và phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, trách nhiệm với các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện có liên quan; chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kịp thời các nguồn vốn được phân bổ theo quy định.

Một buổi tập huấn về tuyên truyền pháp lý trên địa bàn
Một buổi tập huấn về tuyên truyền pháp lý trên địa bàn

Tuyên truyền phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đặc biệt là chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc; công tác dân tộc.

Cán bộ phụ trách công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; cán bộ trợ giúp pháp lý cấp xã, Trưởng ấp, khóm, Người có uy tín trong cộng đồng, người dân vùng đồng bào DTTS. Ban Bân tộc phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện và Tp. Cà Mau tổ chức 1 lớp tập huấn, tuyền truyền tại tỉnh với số lương 100 đại biểu (trong đó: 70 đại điểu có lương, 30 đại biểu có lương); tập huấn, tuyên truyền “Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào DTTS” tại 3 xã, thị trấn: Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình; UBND Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân; UBND Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn. Có gần 300 đại biểu tham dự tập huấn.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn
Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

Thông qua những lớp tập huấn, tuyên truyền đến tận xã, thị trấn, người dân được trực tiếp nghe, giải đáp về các vấn đề kinh tế, văn hóa - xã hội. Nhờ đó, đồng bào càng hiểu và thêm tin tưởng vào Đảng và các cấp chính quyền; thực hiện tốt chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày một tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.