Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Ninh Thuận: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia

Văn Tiến - Đức Anh - 18:10, 27/12/2023

Ngày 27/12, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Ninh Thuận chủ trì Hội nghị tổng kết việc thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 và giải pháp trọng tâm thúc đẩy tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận chủ trì Hội nghị
Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, trong năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác triển khai thực hiện các Chương trình MTQG. Tính đến ngày 25/12/2023 đã giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 89% kế hoạch và vốn sự nghiệp đạt 52% kế hoạch. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: vốn đầu tư phát triển đạt 82%, vốn sự nghiệp đạt 73%; Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: vốn đầu tư phát triển đạt 93%; vốn sự nghiệp đạt 42% kế hoạch.

Việc thực hiện các Chương trình vẫn còn một số hạn chế, khó khăn: kết quả giải ngân vốn sự nghiệp còn đạt thấp; việc bố trí vốn đối ứng và việc huy động đóng góp của nhân dân còn khó khăn; một số chủ đầu tư chưa chủ động chuẩn bị tốt công tác hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Long Biên yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh - cơ quan thường trực từng chương trình chủ động phối hợp, hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG; các Sở, ban, ngành địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ các Chương trình MTQG; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG.

“Các Cơ quan Thường trực từng Chương trình chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ dự án thành phần và các cơ quan liên quan tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; đề xuất hướng giải quyết báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban thường trực để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn nhằm thúc đẩy triển khai các chương trình đạt hiệu quả; đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ đề xuất, kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương để kịp thời có hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc”, Phó Chủ tịch Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.