Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ ở các cấp năm 2023

Ngọc Huế - Đức Anh - 13:05, 23/12/2023

Triển khai Kế hoạch số 14/KH-BDT ngày 21/02/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế về “Đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ ở các cấp về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) năm 2023”, trong tháng 12/2023, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức 3 lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ ở các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Bà Huyền Tôn Nữ Diễm Thúy, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội nghị tập huấn
Bà Huyền Tôn Nữ Diễm Thúy, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội nghị tập huấn


Tại các lớp tập huấn, các học viên là cán bộ của cơ quan, ban ngành chủ trì và cán bộ cấp huyện, cấp xã trực tiếp thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn đã được các giảng viên truyền đạt một số nội dung cơ bản về Chương trình; Nghiệp vụ quản lý tài chính và thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, vốn sự nghiệp theo quy định của Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế; Cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Thông qua các hội nghị tập huấn, các học viên sẽ được bổ sung, cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, từ đó góp phần phát huy vai trò, vị trí cán bộ triển khai chương trình ở các cấp huyện, xã, cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.