Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Tạo động lực thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực DTTS

Thanh Huyền (thực hiện) - 06:56, 25/12/2023

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023 do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, là kỳ tuyên dương thứ 10. Đây là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu một thập kỷ đồng hành với sự học vùng cao, tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho con em đồng bào DTTS trên con đường lập thân, lập nghiệp. Nhân dịp này, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã có cuộc chia sẻ, trả lời phỏng vấn báo chí về sự kiện quan trọng này.


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành và các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành và các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Năm 2023, Ủy ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu. Xin Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết mục đích, ý nghĩa, kết quả sau 10 thực hiện Lễ Tuyên dương?

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân tộc thực hiện chính sách dân tộc, một trong những nội dung hết sức quan trọng đó là tổ chức các sự kiện tôn vinh, biểu dương những tấm gương người DTTS tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, việc biểu dương, tôn vinh học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS, tạo động lực, phát huy sự vươn lên cho học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS, góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực DTTS, có vai trò rất quan trọng.

Vì ý nghĩa đó, hằng năm, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu. Năm 2023 là kỳ tuyên dương thứ 10. Qua 9 kỳ tổ chức Lễ tuyên dương, đã lựa chọn được hơn 1000 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, từ mọi miền Tổ quốc, tạo động viên, khích lệ, lan tỏa, giúp các em có sđộng lực trong học tập, rèn luyện bản thân, tham gia các sự kiện xã hội. Chất lượng, sức lan tỏa của Lễ Tuyên dương và thành tích của học sinh, sinh viên, thanh niên ngày càng được nâng cao.

Lễ Tuyên dương năm nay việc xét chọn các em trúng tuyển vào đại học đạt số điểm từ 28 điểm trở lên theo tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023, không tính điểm ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số theo quy định của một số trường; có học lực xếp loại khá, giỏi, hạnh kiểm xếp loại tốt trong 3 năm học THPT (năm 2022, xét chọn các em trúng tuyển đại học đạt từ 27 điểm trở lên). Các em được Tuyên dương năm nay tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, có thành tích rất vượt trội, ấn tượng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà động viên các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà động viên các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Lễ Tuyên dương năm 2023, thành phần dân tộc, địa phương có học sinh, sinh viên, thanh niên được lựa chọn đưa vào tuyên dương cao nhất từ trước đến nay. Có 51 dân tộc (trong đó, có 12 dân tộc thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù); 50/51 tỉnh vùng đồng bào DTTS, miền núi có học sinh, sinh viên, thanh niên được lựa chọn tuyên dương.

Qua các kỳ tuyên dương cho thấy đạt được mục tiêu đặt ra, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc động viên, khích lệ học sinh, sinh viên, thanh niên nỗ lực vươn lên. Số lượng, chất lượng học sinh, sinh viên, thanh niên được nâng lên. Quy mô tổ chức rộng rãi, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, tạo sức lan tỏa rộng lớn. Tạo nền tảng thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực DTTS trong thời gian tới.

Sau 10 năm triển khai Lễ Tuyên dương, từ năm 2024 đến những năm tiếp theo, Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp thực hiện việc biểu dương, tôn vinh học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS như thế nào, nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS, thưa Bộ trưởng, Chủ nhiệm?

Từ kinh nghiệm tổ chức các kỳ tuyên dương, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục tính toán đổi mới phương án tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế ở các cấp, đảm bảo dù các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS ở hoàn cảnh nào, địa phương nào cũng được tuyên dương kịp thời. Việc tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương phong phú hơn. Tại cơ sở cần tăng cường tổ chức các hoạt động biểu dương với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan công tác dân tộc, ngành giáo dục và tổ chức Đoàn thanh niên. Đảm bảo sự lan tỏa không chỉ cấp Trung ương mà lan tỏa trên các địa phương, vùng miền.

Quán triệt chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, bên cạnh việc tổ chức Lễ tuyên dương, còn có các chính sách động viên, khích lệ, hỗ trợ học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS trong học tập, lao động sản xuất, để phát triển bản thân, vươn lên làm giàu, giúp đỡ cộng đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng bản làng, quê hương ngày càng ấm no, giàu mạnh. 

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.