Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Cam Ranh (Khánh Hòa): Nỗ lực xóa nhà tạm cho đồng bào DTTS

Hồng Bích - 19:32, 05/12/2022

Những năm qua, TP. Cam Ranh đã nỗ lực bố trí vốn ngân sách và kêu gọi xã hội hóa thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho đồng bào DTTS. Nhờ vậy, trong giai đoạn 2016 - 2022, thành phố đã xóa được 153 căn nhà tạm, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân.

Một hộ đồng bào DTTS ở xã Cam Thịnh Tây được hỗ trợ xây nhà mới từ nguồn kinh phí xã hội hóa
Một hộ đồng bào DTTS ở xã Cam Thịnh Tây được hỗ trợ xây nhà mới từ nguồn kinh phí xã hội hóa

Theo thống kê của Ban Dân tộc HĐND TP. Cam Ranh, tổng số nhà ở của đồng bào DTTS đã xuống cấp nghiêm trọng có nhu cầu sửa chữa và xây mới giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố là 334 căn. Trong đó, phường Cam Phúc Nam 32 căn, xã Cam Phước Đông 161 căn, xã Cam Thịnh Tây 141 căn.

Tính đến tháng 10/2022, thành phố Cam Ranh đã triển khai hỗ trợ sửa chữa và xây mới 153 căn cho đồng bào DTTS . Trong đó, xã Cam Phước Đông 62 căn, xã Cam Thịnh Tây 65 căn, phường Cam Phúc Nam 26 căn. Cụ thể, thành phố đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 9 căn nhà, với tổng kinh phí 204 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước; 55 căn nhà, với kinh phí khoảng 2,7 tỷ đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” thành phố; 63 căn nhà với tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, các hộ đồng bào DTTS tại phường Cam Phúc Nam đã chủ động vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Cam Ranh để tự xây mới, sửa chữa 26 căn nhà, với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Ông Lê Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp với UBMTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương tăng cường công tác vận động xã hội hóa để thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng cho đồng bào DTTS ; Phòng Dân tộc khẩn trương rà soát, tham mưu cho UBND thành phố kế hoạch bố trí vốn để sửa chữa, xây mới. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường vận động các hộ đồng bào DTTS vay vốn để xây nhà ở, góp phần nâng cao ý thức tự lực, không ỷ lại vào Nhà nước để từng bước giảm bớt áp lực cho ngân sách nhà nước trong thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục
Nhiều nguồn lực xóa nhà tạm, giúp hộ nghèo ở Văn Bàn “an cư lạc nghiệp”

Nhiều nguồn lực xóa nhà tạm, giúp hộ nghèo ở Văn Bàn “an cư lạc nghiệp”

Văn Bàn là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Lào Cai, thời gian qua, cùng với việc triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, từ nhiều nguồn lực, huyện đã và đang tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ nghèo, hộ DTTS yên tâm an cư, phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống.