Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sơ kết thực hiện Dự án 8 năm 2022

Hoàng Quý - 20:07, 15/12/2022

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Dự án 8 triển khai thực hiện 4 nội dung với 16 nhóm hoạt động cụ thể. Năm 2022, các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã rất nỗ lực, phát huy vai trò cơ quan chủ trì tham mưu, phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện Dự án 8 và đã đạt một số kết quả bước đầu ở từng nội dung.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức các sự kiện truyền thông, giới thiệu, vận động về Dự án 8 như: Sự kiện "Khát vọng phát triển của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số"; thực hiện các talkshow trao đổi về những vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và miền núi; hội chợ "Kết nối tiêu thụ sản phẩm cho phụ nữ tại vùng đồng bào DTTS và miền núi; xây dựng các chương trình, chuyên trang/chuyên mục trên các kênh truyền thông địa chúng như mở chuyên trang "Vì nụ cười phụ nữ, trẻ em DTTS và miền núi" trên ấn phẩm chính của Báo Phụ nữ Việt Nam; phim về phụ nữ dân tộc Brâu (dân tộc ít người nhất khu vực Tây Nguyên và ít người thứ hai trong cả nước)…

Bên cạnh đó, Trung ương Hội cũng đã tập trung xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai các mô hình, hoạt động của dự án và tập huấn tới các tỉnh, thành, với 12 tài liệu khung, 13 lớp tập huấn hướng dẫn tới cán bộ Hội LHPN và các sở, ngành liên quan tại 100% các tỉnh, thành địa bàn dự án.

Tại địa phương, các cấp Hội đã thành lập được 1.320 tổ truyền thông cộng đồng; thực hiện 4 gói chính hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại 10 tỉnh có tỷ lệ sinh con tại nhà cao hơn mức bình thường; Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Nhìn chung, các hoạt động của Dự án 8 năm 2022 được thiết kế và triển khai bám sát yêu cầu định hướng của Dự án, vừa mang tính toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Các hoạt động theo kế hoạch tại cấp Trung ương cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Tại địa phương, Hội LHPN và các cấp chính quyền, các ngành liên quan đã nỗ lực, trách nhiệm thực hiện đạt được một số kết quả tích cực bước đầu triển khai Dự án. Các mô hình, hoạt động triển khai đã được người dân đón nhận, ủng hộ và được các cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Lễ ra mắt sách ảnh Tự hào Phụ nữ Việt Nam.
Lễ ra mắt sách ảnh Tự hào Phụ nữ Việt Nam.

Về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng trên các kênh truyền thông trực tiếp và gián tiếp từ trung ương đến đến địa phương; Tổ chức hội thi/liên hoan chia sẻ kinh nghiệm theo vùng miền về các mô hình sáng tạo, hiệu quả góp phần xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ, trẻ em tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số tại các cấp và nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, Người có uy tín; Tổ chức đánh giá, sơ kết giữa kỳ thực hiện Dự án 8 và thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả dự án trong những năm tiếp theo…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Học viện Phụ nữ Việt Nam trình bày tham luận: Những vấn đề đang đặt ra đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS & MN qua kết quả khảo sát thu thập thông tin đầu vào Dự án 8; Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐTB & XH) trình bày tham luận: Nội dung và giải pháp thực hiện Dự án 8 gắn với mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030…

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Lễ Giới thiệu sách ảnh Tự hào Phụ nữ Việt Nam.