Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Chèo - Tinh hoa nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam

Tào Đạt - 12:03, 19/10/2023

Xuất hiện vào thế kỷ 10, Chèo là một loại hình sân khấu kịch hát mang đậm đà bản sắc Việt Nam, được bắt nguồn từ âm nhạc, múa dân gian và trò nhại. Chèo hội tụ các dòng dân ca, dân vũ như hát văn, hát xẩm, hát ghẹo, hát xoan, quan họ, hát đúm, ca Huế, ca trù... nó đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần người dân nên được yêu mến, gìn giữ.

Tin cùng chuyên mục
Công bố Bảo vật quốc gia Bộ sưu tập Vàng lá Châu Thành

Công bố Bảo vật quốc gia Bộ sưu tập Vàng lá Châu Thành

UBND tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia Sưu tập vàng lá Châu Thành. Đến nay, tỉnh có 2 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia, gồm: Hiện vật Ngẫu tượng Linga - Yoni và Bộ sưu tập Vàng lá Châu Thành, Trà Vinh.