Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Chi nhánh ngân hàng CSXH Đắk Nông: Doanh số cho vay 3 tháng đầu năm đạt trên 334,7 tỷ đồng

Phương Linh - 20:07, 23/04/2023

Trong 3 tháng đầu năm 2023, Doanh số cho vay của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Nông đạt trên 334,7 tỷ đồng. Tạo điều kiện cho 1.178 lượt hộ nghèo, 1.113 hộ cận nghèo, 1.896 hộ tại vùng khó khăn và 3.132 hộ vùng nông thôn được vay vốn. Nhờ đó, nhiều gia đình trên địa bàn có điều kiện đầu tư sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Quang cảnh Phiên họp thường kỳ quý I năm 2023 của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đắk Nông
Quang cảnh Phiên họp thường kỳ quý II/2023 của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đắk Nông

Trong 3 tháng đầu năm 2023, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông và NHCSXH các huyện đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, huyện (Tp. Gia Nghĩa) bổ sung nguồn vốn theo tinh thần Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư. Đồng thời phân bổ kịp thời nguồn vốn được NHCSXH giao đối với các huyện và thành phố Gia Nghĩa. Tính đến hết tháng 3/2023, tổng nguồn vốn đạt 4.348 tỷ đồng, tăng 392 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 9,92% so với năm 2022. Doanh số cho vay quý I đạt trên 334,7 tỷ đồng với 8.248 lượt khách hàng vay vốn từ đầu năm.

Tiến độ giải ngân vốn cho vay đã đáp ứng nhu cầu đối với các đối tượng chính sách. Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác tiếp tục củng cố, nâng cao hoạt động tín dụng chính sách, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn cho vay.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, hộ dân xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) phát triển mô hình kinh tế
Từ nguồn vốn vay ưu đãi, hộ dân xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) phát triển mô hình kinh tế

Kết luận tại Phiên họp thường kỳ quý I/2023 của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đắk Nông vừa qua, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông ghi nhận những nỗ lực của NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội đã làm tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn, đồng thời đề nghị: Ban Đại diện NHCSXH Đắk Nông cần đề ra các giải pháp để hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào DTTS trên địa bàn được tiếp cận vốn tín dụng chính sách. Đặc biệt, NHCSXH tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ 10% và 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được vay vốn.

Các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH hỗ trợ, hướng dẫn, lồng ghép các chương trình, các lớp tập huấn, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu qua cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.