Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Tuyên Quang: Tăng trưởng tín dụng năm 2023 lên gần 215 tỷ đồng

Phương Linh - 12:11, 31/03/2023

Tỉnh Tuyên Quang được Ngân hàng Chính sách xã hội giao chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2023 lên gần 215 tỷ đồng.

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Sơn Dương, Tuyên Quang giao dịch với người dân tại Điểm giao dịch xã.
Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên, Tuyên Quang giao dịch với người dân tại Điểm giao dịch xã

Cụ thể, chỉ tiêu kế hoạch dư nợ Thủ tướng Chính phủ giao tăng hằng năm gần 141 tỷ đồng, trong đó, cho vay hộ nghèo 71 tỷ đồng; hộ cận nghèo 8.500 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 6.000 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 16.000 tỷ đồng; học sinh, sinh viên 1.200 tỷ đồng; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huy động 40 tỷ đồng.

Chỉ tiêu cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP hơn 74 tỷ đồng, trong đó, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP 20 tỷ đồng; Chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg 470 triệu đồng; cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP hơn 53 tỷ đồng.

Về kế hoạch nguồn vốn Trung ương giao năm nay tăng 50 tỷ đồng, trong đó, huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân 20 tỷ đồng, nhận tiền gửi từ tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn 30 tỷ đồng.