Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Tuyên truyền tổng hợp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Vĩnh Sơn - 12:38, 23/12/2023

Nằm trong khuôn khổ của “Tiểu dự án 2, Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, tối ngày 23/12, UBND huyện Chiêm Hoá đã tổ chức “Chương trình tuyên truyền lưu động tổng hợp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại xã Linh Phú. Chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân trên địa bàn xã Linh Phú.

Tiết mục tiểu phẩm tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Tiết mục tiểu phẩm tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Chương trình có 12 tiết mục ca múa nhạc, độc tấu sáo. Đặc biệt, tiểu phẩm "Giờ thì đã hiểu" đã khắc họa rõ nét những tư tưởng lạc hậu, hệ lụy mà tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống gây ra cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. 

Các tiết mục có sự tham gia của đội văn nghệ xung kích Trung tâm Văn hóa, đội văn nghệ trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Linh Phú, các thôn trên địa bàn xã với nhiều chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, các quy định của pháp luật, tác hại, hệ lụy của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống… Chương trình đã thu hút đông đảo các em học sinh, nhân dân trên địa bàn xã đến xem và cổ vũ.

Chương trình tuyên truyền tổng hợp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống mang nhiều ý nghĩa thiết thực
Chương trình tuyên truyền tổng hợp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống mang nhiều ý nghĩa thiết thực

Chương trình tuyên truyền tổng hợp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống mang nhiều ý nghĩa thiết thực, tạo sự lan tỏa đến học sinh, gia đình, cộng đồng, nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về pháp luật hôn nhân và gia đình; các chính sách, pháp luật có liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình; tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm phòng, chống có hiệu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số.

Tin cùng chuyên mục
Đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện khát vọng phát triển đất nước: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận (Bài cuối)

Đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện khát vọng phát triển đất nước: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận (Bài cuối)

Trên hành trình hiện thức hóa khát vọng phát triển đất nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp có vai trò đặc biệt quan trọng để khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, kết hợp với sức mạnh của thời đại. Trong bối cảnh mới, MTTQ Việt Nam các cấp cũng đang nỗ lực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để phát huy vai trò “nhạc trưởng” trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.