Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

An Giang: Chung tay đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS

Minh Phương - 12:00, 15/12/2023

An Giang là một tỉnh thuộc miền Tây Nam bộ, trước đây đời sống của đồng bào dân tộc thiếu số (DTTS) còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, về hậu quả từ việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, những năm gần đây, với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết trong đồng bào DTTS đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Huyện Tri Tôn tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về hôn nhân, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Huyện Tri Tôn tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về hôn nhân, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Thời gian qua, triển khai thực hiện tiểu dự án 2 "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025 tỉnh An Giang đã vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân, phù hợp với các yếu tố về văn hóa, giới, lứa tuổi và dân tộc.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và ngăn ngừa, hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho các em học sinh DTTS đang theo học tại Trường PT DTNT THCS Tri Tôn, học sinh DTTS các trường trung học cơ sở tại địa bàn các xã đặc biệt khó khăn và người DTTS sinh sống tại vùng DTTS&MN trên địa bàn huyện với tổng số 10 cuộc truyền thông, tuyên truyền, vận động thu hút được khoảng 950 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức 01 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng như lồng ghép tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN cho lãnh đạo Đảng ủy, UBND; Cán bộ các hội, đoàn thể; Trưởng, phó khóm, ấp các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN và lực lượng Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, với tổng số 102 lượt người tham dự.

Cấp phát 7.000 tờ rơi và 280 cuốn sổ tay nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình cho người DTTS; công chức, cán bộ, người hoạt động không chuyên trách Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức đoàn thế, các hội trên địa bàn xã, khóm, ấp đặc biệt khó khăn. Tổ chức lắp đặt khẩu hiệu, panô, tranh cổ động tuyên truyền tại các xã thuộc vùng DTTS&MN và tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về hôn nhân, về kết hôn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023 (huyện Tri Tôn).

Các đội thể hiện phần thi.
Các đội thể hiện phần thi.

Từ các hoạt động tuyên truyền, vận động, trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS của tỉnh có chiều hướng giảm; nâng cao nhận thức, làm thay đổi hành vi trong hôn nhân của người dân đặc biệt là trong đồng bào DTTS ở vùng có nguy cơ cao.

Thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc.

Tập trung lồng ghép thực hiện các nội dung Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" với việc triển khai thực hiện các nội dung thuộc Tiểu dự án, Dự án, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Tăng cường tuyên truyền một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong nhà trường.
Tăng cường tuyên truyền một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong nhà trường.

Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp cũng như huy động sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp tỉnh nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.

Đẩy mạnh, đổi mới phương pháp tuyên truyên, giáo dục về hôn nhân gia đình, nội dung, hình thức tuyên truyền cần sát với thực tiễn và nhận thức của đồng bào DTTS, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng phụ nữ, thanh, thiếu niên và vùng có nguy cơ cao về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ người DTTS, Người có uy tín trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình trong vùng đồng bào DTTS.

Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Tổng kết đánh giá, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay trong tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, nhất là đổi tượng cán bộ, đảng viên.

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.