Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Chư Pưh (Gia Lai): Bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin cho lực lượng cốt cán

Ngọc Thu - 19:16, 09/05/2024

Trong 2 ngày (9 - 10/5), UBND huyện Chư Pưh, Phòng Dân tộc huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, cung cấp thông tin cho lực lượng cốt cán. Tham gia lớp tập huấn, có 150 học viên là già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên đã trình bày các Chuyên đề gồm: giới thiệu, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; giới thiệu luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu…

Thông qua lớp tập huấn, lực lượng cốt cán tại địa phương được nâng cao kỹ năng, kiến thức, năng lực, khả năng tiếp nhận thông tin. Từ đó, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi... góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã, thôn làng vùng DTTS trên địa bàn huyện.

Các học viên là già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tham gia lớp tập huấn
Các học viên là già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tham gia lớp tập huấn

Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025). Trong năm 2024, huyện Chư Pưh sẽ mở 2 lớp tập huấn, phổ biến, cung cấp thông tin cho lực lượng cốt cán với khoảng 300 học viên là già làng, trưởng thôn, Người có uy tín tham dự.