Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

“Công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi”

Hoàng Quý - 17:30, 11/01/2022

Đó là khẳng định của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 9/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 - 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2025, diễn ra ngày 11/1/2022, tại Hà Nội.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Kịp thời truyền tải thông tin đến với đồng bào các dân tộc

Theo báo cáo tại Hội nghị, chủ trương cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí không thu tiền cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) giai đoạn 2019 - 2021 của Đảng và Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trong giai đoạn 2019 - 2021, 19 báo, tạp chí theo Quyết định 45/QĐ-TTg đã xuất bản đạt gần 34 triệu ấn phẩm; cung cấp cho 424.529 đối tượng được thụ hưởng. Công tác giao, nhận các ấn phẩm được triển khai đúng quy định, đúng đối tượng.

Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg đã bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của UBDT; thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin đầy đủ, kịp thời về các sự kiện quan trọng, những vấn đề được bạn đọc quan tâm. Trên 1.100 tin, bài tập trung tuyên truyền thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trên 10.000 tin, bài tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền những nội dung khác liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc…

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Trong giai đoạn 2022 - 2025, để thực hiện hiệu quả quyết định số 45/QĐ-TTg, UBDT đã đề ra giải pháp trọng tâm đó là: Tiếp tục triển khai chính sách cấp một số ẩn phẩm báo, tạp chí; nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng ĐBKK. Qua đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719).

Đổi mới hình thức truyền tải thông tin

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đánh giá cao những kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg giai đoạn 2019 - 2021 cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK. Các đại biểu đã nêu ra những khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong giai đoạn 2022 - 2025, như: Đưa báo hình vào nội dung tổ chức thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg nhằm đổi mới hình thức cung cấp thông tin; mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách cấp phát báo cho đối tượng học sinh dân tộc tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ quan làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ làm công tác dân tộc cấp xã…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng UBDT trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần quan trọng vào sự phát triển vùng DTTS và miền núi thời gian qua; đồng thời, Bộ trưởng cũng đã trao đổi, giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, đặc biệt những ý kiến từ các địa phương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị công tác tổng kết 3 năm thực hiện Quyết định số 45QĐ-TTg cần đánh giá một cách khách quan nhất, chỉ rõ những kết quả, hạn chế, trên cơ sở các kiến nghị đưa ra giải pháp thực hiện giai đoạn tiếp theo để phát huy vai trò của báo chí, của từng chủ thể trong thực hiện chính sách. Trong bối cảnh khó khăn chung do tác động của đại dịch Covid-19, cần sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát huy tối đa tác dụng của chính sách để đem lại lợi ích cho đồng bào, biến thay đổi nhận thức thành hành động để người dân tự vươn lên, làm chủ cuộc sống.

Với đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi còn nhiều khó khăn, các cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hình thức để truyền tải thông tin đến với người dân; đẩy mạnh công tác bám sát địa bàn để phản ánh thông tin một cách chân thực, kịp thời, đầy đủ. “Với đặc thù từng địa bàn, từng dân tộc cần có hình thức phù hợp, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm để người dân tiếp cận thông tin dễ dàng, nhanh chóng”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Đại biểu ở các điểm cầu địa phương phát biểu tại Hội nghị
Đại biểu ở các điểm cầu địa phương phát biểu tại Hội nghị

Thời gian tới, trên cơ sở triển khai Chương trình MTQG 1719, cần sớm rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn, tránh làm gián đoạn việc thực hiện chính sách. Cần điều chỉnh công tác xây dựng kế hoạch để tháo gỡ các khó khăn của giai đoạn 2019 - 2021.Công tác phối hợp, đánh giá sơ kết hằng năm thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg cần được triển khai hiệu quả hơn.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý báo chí, các báo và tạp chí tham gia Quyết định số 45/QĐ-TTg, cơ quan phát hành báo chí và cơ quan công tác dân tộc các cấp đã cùng UBDT thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT mong muốn trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chặt chẽ hơn để triển khai chính sách đạt hiệu quả cao nhất trong giai đoạn tiếp theo.