Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Lê Hường - 14:55, 22/05/2024

Ngày 22/5, UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024. Tham dự đại hội có Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV Nguyễn Kính; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo huyện Krông Bông và 142/150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 46 nghìn người DTTS sinh sống trên địa bàn huyện.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kính phát biểu chị đạo đại hội
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kính phát biểu chỉ đạo đại hội

Huyện Krông Bông là vùng căn cứ địa cách mạng của tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ kháng chiến với mật danh H9. Đây cũng là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk. Toàn huyện có 13 xã, 1 thị trấn với 133 thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó có 7 xã thuộc khu vực III, 1 buôn đặc biệt khó khăn. Huyện Krông Bông hiện có 25 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 42,43% dân số toàn huyện.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền huyện Krông Bông triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách, kịp thời giải quyết những khó khăn trong vùng đồng bào DTTS, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vùng đồng bào DTTS được nâng cao, bản sắc dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương phát biểu tại đại hội
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương phát biểu tại đại hội

Theo báo cáo chính trị đại hội, qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, huyện Krông Bông đã đạt được những thành tựu quan trọng. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, kinh tế tăng trưởng, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cao. Đến nay, tất cả các thôn, buôn, tổ dân phố đều có điện để sử dụng; 85,7% thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; 93,2% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; gần 77% đường xã, 83,2% đường thôn xóm được nhựa hóa; 97% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100% buôn đồng bào DTTS có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, 98% thôn, tổ dân phố có hội trường; các trạm y tế có bác sĩ phục vụ khám chữa bệnh; 100% thôn, buôn có cộng tác viên y tế - dân số…

Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) đã và đang được huyện triển khai hiệu quả. Cụ thể: Năm 2022-2023 ngân sách Trung ương phân bổ cho huyện Krông Bông hơn 184 tỷ đồng, đến hết năm 2023 huyện đã thực hiện giải ngân hơn 113 tỷ đồng, kinh phí chuyển tiếp sang năm 2024 là hơn 70,8 tỷ đồng. Ngân sách địa phương giao năm 2022-2024 hơn 23,4 tỷ đồng, đến hết năm 2023 đã giải ngân 19,7 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện Chương trình MTQG 1719 là 976 triệu đồng.

Đại biểu DTTS tham dự đại hội
Các Đại biểu tham dự đại hội

Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, huyện đã đầu tư xây dựng 22 công trình giao thông, giáo dục, thủy lợi, trong đó đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 12 công trình; hỗ trợ nhà ở cho 31 hộ, bồn nước cho 740 hộ; Dự án ổn định, sắp xếp dân cư tại chỗ cho đồng bào DTTS buôn Tliêr, xã Hòa Phong đạt 40% kế hoạch; Dự án ổn định, sắp xếp dân cư tại chỗ cho đồng bào DTTS buôn Mghí, xã Yang Mao đạt 5% kế hoạch… Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất góp phần nâng cao đời sống, thu nhập, giảm tỉ lệ hộ nghèo trong vùng thụ hưởng chương trình. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm 5,06% so với năm 2022.

Mục tiêu đến năm 2029, huyện Krông Bông tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông, điện, giáo dục, thủy lợi. Đến cuối năm 2025, thị trấn Krông Kmar hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V, 100% hộ dân được sử dụng điện; 80% đường xã nhựa hóa, bê tông hóa; 90% phòng học kiên cố; 72,6% hệ thống kênh mương kiên cố hóa; 30 hợp tác xã; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm bình quân 5-6%/năm…

Thiếu nhi các dân tộc tặng hoa chúc mừng đại hội
Thiếu nhi các dân tộc tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV Nguyễn Kính đánh giá cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị huyện Krông Bông. Đồng thời, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của Nhân dân các dân tộc trong công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kính cũng đề nghị, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tập trung thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kính tặng hoa đại hội
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kính tặng hoa đại hội

Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung, phương thức triển khai, thực hiện công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng bào các DTTS tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường; thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo ổn định cuộc sống, làm giàu chính đáng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Ngoài ra, huyện Krông Bông cần triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021-2025

Đại hội hiệp thương chọn cử 12 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV năm 2024.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen 1 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện Krông Bông tặng giấy khen cho 10 tập thể 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Krông Bông lần thứ III. 

Một số hình ảnh tại đại hội:

Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương tặng hoa chúc mừng đại hội
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương tặng hoa chúc mừng đại hội
Đại biểu được cử chọn đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh
Đại biểu được cử chọn đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kính phát biểu chị đạo đại hội trao Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk cho các tập thể, cá nhân
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kính trao Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk cho các tập thể, cá nhân
Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Hà Huy Quang trao giấy khen của Ban Dân tộc cho các tập thể cá nhân
Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Hà Huy Quang trao giấy khen của Ban Dân tộc cho các tập thể cá nhân
Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội
Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội
Em kg tin: Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk 10