Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đắk Lắk: Phổ biến, giáo dục pháp luật đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào DTTS

Lê Hường - 10:50, 19/12/2022

Theo báo cáo của Ban Dân tộc Đắk Lắk, giai đoạn 2017 - 2021, Ban Dân tộc phối hợp các ngành liên quan và các huyện, xã tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS, với 850 lượt người tham gia.

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tập huấn tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào DTTS
Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tập huấn tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào DTTS

Nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc; thông tin đối ngoại về lĩnh vực công tác dân tộc; bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS trong tình hình mới; tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, quản lý, bảo vệ chủ quền biến giới và đại đoàn kết dân tộc…

Đồng thời, biên soạn 9.785 cuốn Sổ tay Hỏi - Đáp và 20.000 tờ rơi về Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (Song ngữ Việt - Ê Đê) cấp phát tại các xã có số đông người đồng bào DTTS sinh sống. Ngoài ra, các sở, ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố cũng chủ động lồng ghép các chương trình khác, tích cực phối hợp triển khai thực hiện.

Sau 5 năm triển khai, Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” đã kịp thời đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào DTTS trên đại bàn tỉnh. Nhân dân vùng đồng bào DTTS ngày càng tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, khối Đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 27/9/2023

Tin trong ngày - 27/9/2023

Bản tin hôm nay, 27/9 có những thông tin đáng chú ý sau: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đêm hội Trăng rằm tại Đắk Lắk. “Vua bí ngô” và sản phẩm “Du lịch canh nông” ở Đà Lạt. Lễ nhảy lửa người Pà Thẻn ở Tuyên Quang được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.