Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đảng bộ Ủy ban Dân tộc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác chỉ đạo Đại hội

cema.gov.vn - 17:05, 23/03/2020

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc và Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong thời gian quan, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác tổ chức Đại hội. Tính đến ngày 23/3/2020 đã có 6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc, 7/7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Học viên Dân tộc và 01 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Văn phòng Ủy ban tổ chức thành công Đại hội.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chủ trì, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp
Đồng chí Nông Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chủ trì, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Việc tổ chức Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và sâu rộng trong toàn đảng bộ, là dịp để cán bộ, đảng viên phát huy dân chủ, trí tuệ đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội cấp trên và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt đại hội sẽ bầu chi ủy khóa mới để tiếp tục lãnh đạo thực hiện thành công nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 của chi bộ. Đến nay, 100% các chi bộ đã hoàn thiện văn kiện, hồ sơ đại hội; thực hiện đầy đủ các quy trình về công tác nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu theo đúng quy định Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Qua kết quả tổ chức Đại hội ở các Chi bộ (tính đến ngày 23/3) cho thấy, các Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng về nội dung, chương trình Đại hội; Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ trong thảo luận các nội dung của Đại hội.

Theo kế hoạch, các Chi bộ sẽ hoàn thành việc tổ chức Đại hội trước ngày 31/3/2020, các Đảng bộ bộ phân tổ chức Đại hội hoàn thành trước ngày 15/4/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được diễn ra vào cuối tháng 6/2020.