Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Đồng Hỷ (Thái Nguyên): Phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thành công Quyết tâm thư Đại hội DTTS lần thứ IV

Vân Khánh - 19:00, 22/05/2024

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV, năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đại hội, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thêm phấn khởi, tin tưởng, quyết tâm cùng nhau đoàn kết thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đã đề ra.

Trường Tiểu Học Sa Lung, xóm Làng Giếng, xã Tân Long được đầu tư bằng vốn của Chương trình MTQG 1719.
Trường Tiểu Học Sa Lung, xóm Làng Giếng, xã Tân Long được đầu tư bằng vốn của Chương trình MTQG 1719.

Với chủ đề “Nhân dân các dân tộc huyện Đồng Hỷ đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV đã diễn ra trong không khí đoàn kết, phấn khởi của nhân dân, các DTTS trên địa bàn huyện. 

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội giai đoạn 2024 – 2029, với những mục tiêu cụ thể: phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm xuống dưới 8%; không còn xã đặc biệt khó khăn; 100% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Bảo tồn, phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; 100% xóm có Nhà văn hóa đạt chuẩn; 85% xóm có đội văn hóa, văn nghệ (CLB) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng; bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia vào cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới…

Công trình đang được thi công khu tái định cư cho 35 hộ dân ở xóm Liên Phương, xã Văn Lăng được đầu từ từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719.
Công trình đang được thi công khu tái định cư cho 35 hộ dân ở xóm Liên Phương, xã Văn Lăng được đầu từ từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719.

Đại hội cũng đề ra mục tiêu thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần nâng cao thể trạng, tầm vóc, trí tuệ, sức khỏe của người dân tộc thiểu số; ngăn chặn hiệu quả nạn tảo hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào; giữ gìn vệ sinh tại gia đình và khu dân cư; phòng chống, ngăn chặn và đẩy lùi các dịch bệnh xã hội; Cùng nhau giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, góp phần xứng đáng vào quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển bền vững đất nước…

Trước những những mục tiêu đề ra của Đại hội, nghệ nhân ưu tú Hoàng Văn Mùi, xóm Khe Mong, xã Văn Lăng cho biết: tôi vinh dự được đại diện cho đồng bào các dân tộc tại địa phương tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đồng Hỷ lần này. Càng vinh dự hơn nữa khi tại Đại hội, tôi được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019 – 2024. Đây sẽ là động lực rất lớn để sau Đại hội, tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình vận động đồng bào thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu DTTS huyện Đồng Hỷ nhận Quyết định khen thưởng vì đã có thành tích trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024
Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu DTTS huyện Đồng Hỷ nhận Quyết định khen thưởng vì đã có thành tích trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024

Tương tự, ông Bế Xuân Ngọ, Người uy tín xóm La Thông, xã Hóa Trung phấn khởi: Là đại biểu tham dự Đại hội, tôi cũng như các đại biểu khác đều nhất trí cao với các mục tiêu đề ra của Quyết tâm thư Đại hội. Đây chính là ý chí, tinh thần, mục tiêu của đồng bào các dân tộc huyện Đồng Hỷ trong đó có đồng bào xã Hóa Trung. Bản thân tôi sau Đại hội, tôi sẽ tiếp thu nội dung, tinh thần của Quyết tâm thư, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm là Người có uy tín của mình để tuyên truyền vận động đồng bào chuyển đổi mô hình kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, chung tay với chính quyền địa phương giải quyết tốt mọi mâu thuẫn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở; tạo sự đồng thuận, xây dựng xóm, bản đoàn kết, bình yên và phát triển; kiên quyết không để xảy ra các "điểm nóng", "điểm phức tạp" về an ninh trật tự.

Nhà văn hóa xóm Làng Giếng, xã Tân Long đã hoàn thiện được đầu tư bằng vốn Chương trình MTQG 1719
Nhà văn hóa xóm Làng Giếng, xã Tân Long đã hoàn thiện được đầu tư bằng vốn Chương trình MTQG 1719


Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ IV, năm 2024 cũng bày bỏ mong muốn, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Hỷ luôn đoàn kết, tôn trọng, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, góp phần tăng cường gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lãnh đạo huyện cần làm tốt công tác quán triệt sâu rộng về thành công của Đại hội đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trong huyện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động nhằm phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi… 

Tin tưởng rằng, với những hành động thiết thực, đồng bào DTTS huyện đồng Hỷ sẽ cùng nhau đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Quyết tâm thư Đại hội Dân tộc thiểu số lần thứ IV đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục
Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Trong hai ngày 20 - 21/6, UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc Lạng Sơn, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huyện Tràng Định, cùng 146 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.