Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Đồng Nai: Nhiều hoạt động chăm lo cho Người có uy tín

BĐT - 16:15, 15/02/2023

Hiện toàn tỉnh Đồng Nai có 206 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS được UBND tỉnh công nhận.

Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Hoa ở xã Phú Bình (huyện Tân Phú) sinh hoạt cùng các thành viên trong ấp
Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Hoa ở xã Phú Bình (huyện Tân Phú) sinh hoạt cùng các thành viên trong ấp

Thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS, năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND các địa phương trong tỉnh tổ chức gặp mặt và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho hơn 200 Người có uy tín trên địa bàn tỉnh; tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc.

Đặc biệt, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 quy định chế độ hỗ trợ đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Cùng với đó, thực hiện chế độ cung cấp thông tin, cấp Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Đồng Nai cho Người có uy tín theo quy định; tổ chức 2 đoàn cho 50 đại biểu Người có uy tín đi học tập trao đổi kinh nghiệm tại Tây nguyên và Tây Nam Bộ; hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần Người có uy tín…