Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Gia Lai: Tập huấn phát triển nguồn nhân lực làm du lịch cộng đồng Chư Đang Ya

Ngọc Thu - 04:45, 17/11/2023

Trong 2 ngày (16 - 17/11), UBND xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn phát triển nguồn nhân lực làm du lịch cộng đồng và hỗ trợ trang phục biểu diễn cồng chiêng để xây dựng mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của địa phương. Tham dự lớp tập huấn có 100 học viên, là đội ngũ cán bộ quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia, cán bộ thôn, làng và người dân.

Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên truyền đạt các nội dung cơ bản về du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn và chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; xác định tiềm năng và vai trò cộng đồng trong phát triển các sản phẩm, mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với lợi thế từng vùng miền và địa phương; trao đổi, chia sẻ các bài học, kinh nghiệm trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn dựa vào cộng đồng.

Đồng bào Gia Rai xã Chư Đang Ya tái hiện lễ "Cúng lúa mới" tại Lễ hội hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2023
Đồng bào Gia Rai xã Chư Đang Ya tái hiện lễ "Cúng lúa mới" tại Lễ hội hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2023

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia, cán bộ thôn, làng và người dân trên địa bàn xã về phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả triển khai chương trình gắn với phát huy tiềm năng về sản xuất nông nghiệp, làng nghề truyền thống, giá trị văn hóa địa phương theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị. Cùng với đó, hỗ trợ trang phục biểu diễn cồng chiêng cho các đội cồng chiêng, để xây dựng và thực hiện mô hình khởi nghiệp.

Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai Tiểu Dự án 2, Dự án 3 “Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.