Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Gò Quao (Kiên Giang): Tiếp tục ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện chính sách dân tộc

Như Tâm - 05:46, 30/05/2024

Đây là một trong những nội dung trong phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 khi dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Gò Quao lần thứ IV, năm 2024, được tổ chức vào ngày 29/5.

Ngoài 150 đại biểu chính thức, còn có hơn 100 đại biểu tham dự Đại hội điểm tại huyện Gò Quao để học tập rút kinh nghiệm khi tổ chức Đại hội tại đơn vị mình
Ngoài 150 đại biểu chính thức, còn có hơn 100 đại biểu tham dự Đại hội điểm tại huyện Gò Quao để học tập rút kinh nghiệm khi tổ chức Đại hội tại đơn vị mình

Cùng tham dự Đại hội các ông Danh Phúc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội; ông Tô Thành Phương, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Thành phố; Cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng là người dân tộc Khmer; Hoà thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang và Hoà thượng Lý Long Công Danh là Người có uy tín của huyện...

Đặc biệt, dự Đại hội còn có 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 43.000 đồng bào các DTTS đang sinh sống trên địa bàn huyện về dự Đại hội.

Các cháu học sinh Trường Dân tộc Nội trú huyện Gò Quao tặng hoa cho Đoàn Chủ tịch
Các cháu học sinh Trường Dân tộc Nội trú huyện Gò Quao tặng hoa cho Đoàn Chủ tịch

Theo báo cáo chính trị, Gò Quao là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer, có 10 xã, 01 thị trấn với 99 ấp, khu phố, trong đó có 6 xã vùng DTTS và miền núi (Định An, Định Hòa, Thủy Liễu, Thới Quản, Vĩnh Hòa Hưng Nam và Vĩnh Phước B); dân số 34.238 hộ với 137.737 khẩu, DTTS chiếm tỷ lệ 33,57%. 

Hiện nay tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 692 hộ, tỷ lệ 2,01%; hộ cận nghèo là 852 hộ, tỷ lệ 2,48% (trong đó 345 hộ nghèo là đồng bào DTTS, 360 hộ cận nghèo là đồng bào DTTS).

Trong giai đoạn 2019-2024, huyện Gò Quao đã thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS trên địa bàn huyện. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã hỗ trợ xây mới 131 căn nhà, 184 hộ chuyển đổi nghề, cấp 127 bồn nước cho hộ nghèo là người DTTS. Sửa chữa 06 nhà văn hóa ấp và tổ chức các giải thi đấu thể thao, hỗ trợ tham gia các hội thi nhân dịp Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang và Tết cổ truyền Chôl - Chnăm - Thmây của đồng bào dân tộc Khmer. Mở 12 lớp nghề cho 187 người lao động trong vùng DTTS.

Trong 5 năm qua đã có trên 523 lượt con em đồng bào DTTS được tham gia các lớp dạy nghề nông thôn; hơn 3.597 người được tư vấn, giới thiệu và tìm việc làm tại các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh. Có 2.087 hộ đồng bào DTTS đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. 

Ông Nguyễn Lưu Trung , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ông Nguyễn Lưu Trung , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 cho biết: Huyện Gò Quao là địa bàn có đông đồng bào DTTS, với 05 dân tộc anh em cùng sinh sống đan xen. Trải qua các giai đoạn lịch sử, đồng bào các DTTS huyện Gò Quao đã cùng đồng bào DTTS của cả tỉnh luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết thống nhất, sát cánh cùng nhau trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc và xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước. Nhiều người con ưu tú của đồng bào các DTTS của huyện Gò Quao đã chiến đấu hi sinh anh dũng, trở thành những tấm gương sáng của dân tộc. 

"Đại hội đại biểu các DTTS lần này có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Đây là sự tôn vinh xứng đáng và kịp thời cho thành tích đóng góp của những tập thể và cá nhân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh, tôi nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích to lớn rất đáng tự hào; trân trọng ghi nhận và biểu dương sự phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền và quân dân các dân tộc huyện Gò Quao trong các thời kỳ cách mạng, xây dựng, đổi mới, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển của đất nước”, ông Trung nhấn mạnh.

Ông Trần Thanh Việt, Bí thư Huyện ủy Gò Quao (Kiên Giang) tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Thị Hẹn và Tạ Thị Ky là người DTTS
Ông Trần Thanh Việt, Bí thư Huyện ủy Gò Quao (Kiên Giang) tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Thị Hẹn và Tạ Thị Ky là người DTTS

Ông Nguyễn Lưu Trung cũng lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với cán bộ, đảng viên, đó là: cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các Chương trình MTQG; trên cơ sở đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. 

Tiếp tục ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện chính sách dân tộc, đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt những nơi khó khăn, vùng căn cứ cách mạng. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, nhất là các địa bàn còn khó khăn. Tập trung giải quyết tốt về nhu cầu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi thế của từng xã, thị trấn, phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình theo hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất gắn với chế biến với tiêu thụ sản phẩm, phát triển hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, du lịch; có hỗ trợ phù hợp với quy định cho các nhà đầu tư vào vùng DTTS để giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ có thu nhập ổn định; hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế. 

Tiếp tục quan tâm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa tốt đẹp, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, phát huy ngôn ngữ chữ viết của các dân tộc thiểu số; xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới; quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực DTTS; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ DTTS. Đồng thời, phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS trong công tác tuyên truyền, vận động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào các DTTS.

Các đại biểu được bầu chọn tham dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
Các đại biểu được bầu chọn tham dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Đại hội đã xem xét và đề cử 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu tham dự Đại hội cấp tỉnh. Đồng thời, đại diện Đoàn Chủ tịch đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đạt được trong giai đoạn 2024 - 2029.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; Ban Dân tộc tỉnh đã trao Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho 2 tập thể và 4 cá nhân.

Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024 đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 3 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt "Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu các DTTS" huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.

Sau phần bế mạc Đại hội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 đã tổ chức buổi họp rút kinh nghiệm, để kịp thời chỉ đạo các đơn vị tiếp theo tổ chức Đại hội tại địa bàn biên giới, biển đảo. 

Một số hình ảnh tại Đại hội: 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho các tập thể và cá nhân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho các tập thể và cá nhân
Ông Danh Phúc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân
Ông Danh Phúc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân
Lãnh đạo UBND huyện Gò Quao trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể
Lãnh đạo UBND huyện Gò Quao trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể
Ông Nguyễn Lưu Trung , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 chụp ảnh lưu niệm cùng các vị trong Thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang và các Đại biểu cấp cơ sở là người DTTS
Ông Nguyễn Lưu Trung , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 chụp ảnh lưu niệm cùng các vị trong Thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang và các Đại biểu cấp cơ sở là người DTTS
Tin cùng chuyên mục
Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: “Lực đẩy” từ tài nguyên văn hóa (Bài 1)

Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: “Lực đẩy” từ tài nguyên văn hóa (Bài 1)

Với vị thế là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội có bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, nơi hội tụ, kết tinh, tỏa sáng, nơi nuôi dưỡng, thúc đẩy sự sáng tạo văn hóa, nơi tạo ra các sản phẩm và dịch vụ văn hóa chất lượng. Trong dòng chảy đó, vùng DTTS và miền núi của Thủ đô đã phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc, dung hòa với những tinh hoa trong văn hóa Hà thành xưa – nay để cùng xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa và thanh lịch.