Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP

Thúy Hồng - 19:25, 21/06/2024

Ngày 21/6, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo xin ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; các vị nguyên là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đại diện các Ban Dân tộc, các vụ đơn vị của Ủy ban Dân tộc...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu khai mạc Hội thảo
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông cho biết: Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc đã ban hành và triển khai thực hiện đến nay được trên 12 năm, nhiều nội dung của Nghị định đã có tác động tích cực trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách dân tộc tại vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tuy nhiên sau hơn 12 năm thi hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, cần khắc phục sửa đổi.

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông, trong quá trình soạn thảo, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức các Hội thảo, cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và các cuộc họp với các vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban để tham góp hoàn thiện dự thảo; đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc để lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân và đối tượng chịu sự tác động.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông cho biết: Ủy ban Dân tộc mong muốn được lắng nghe ý kiến tham luận và phát biểu của đại diện Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các vị nguyên lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, các chuyên gia, các nhà khoa học, đại diện các cơ quan quản lý, các đại biểu đại diện các địa phương vùng đồng bào DTTS và các đại biểu khác tham dự Hội thảo. Ý kiến của các đại biểu là thông tin quan trọng để Ủy ban Dân tộc tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

Theo báo cáo Dự thảo Nghị định sửa đổi tại Hội thảo bao gồm: Bổ sung 23 điều, khoản; bổ sung mới 2 điều và thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ cho phù hợp với các văn bản pháp luật hiện nay.

Ông Sơn Phước Hoan - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội thảo
Ông Sơn Phước Hoan - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội thảo

Cụ thể như: Sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng cho cụ thể, ngắn gọn, đảm bảo phù hợp giữa tên gọi với phạm vi điều chỉnh và các nội dung của Nghị định, phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ đối với công tác dân tộc; phù hợp với trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với công tác dân tộc, chính sách dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Sửa đổi, bổ sung làm rõ thêm một số thuật ngữ như: “Công tác dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS”, “Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn”, “Chính sách dân tộc”. Bổ sung mới Điều 4a quy định về “Phân định vùng đồng bào DTTS theo trình độ phát triển”. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 về Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam…

Tiến sĩ Triệu Văn Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội) phát biểu tại hội thảo
Tiến sĩ Triệu Văn Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội) phát biểu tại hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh và các nội dung của Nghị định…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Sơn Phước Hoan - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT cho biết: Cơ bản nhất trí với dự thảo sủa đổi Nghị định 05, các báo cáo rà soát, đánh giá tác động của Nghị định 05. Ông Sơn Phước Hoan cũng đề xuất Ủy ban Dân tộc cần rà soát lại một số thuật ngữ “vùng DTTS” hoặc “vùng đồng bào DTTS”…

Ông Triệu Trung Hiệp - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội thảo
Ông Triệu Trung Hiệp - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, PGs.Ts. Lê Ngọc Thắng cho biết: Việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP hiện nay là cần thiết. Tuy nhiên với tính đặc thù cua nội dung công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, nội hàm của Nghị định đặc thù này cần được bổ sung, quy định càng cụ thể, chi tiết và càng bao quát thì càng sát với tình hình thực tiễn và nhu cầu khách quan đặt ra".

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo. Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa dự thảo để trình Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục
Đến với đồng bào La Hủ trên miền biên viễn Mường Tè: Cần thêm trợ lực để phát triển bền vững (Bài 2)

Đến với đồng bào La Hủ trên miền biên viễn Mường Tè: Cần thêm trợ lực để phát triển bền vững (Bài 2)

Nhìn một cách thực tế, đời sống đồng bào La Hủ về thu nhập, mức sống, tiếp cận các dịch vụ cơ bản… còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Để cải thiện, nâng cao đời sống của đồng bào La Hủ cũng như giúp dân tộc này phát triển bền vững vẫn phải nghiên cứu và thực hiện thêm chính sách đặc thù, dài hơi.