Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Hà Nội có 71 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu

Nguyệt Anh (T/h) - 10:20, 06/01/2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố đề nghị xét danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Các nghệ nhân ở loại hình ca trù chiếm số lượng đông đảo trong lần xét tặng danh hiệu Nghệ nhân của TP. Hà Nội năm 2021
Các nghệ nhân ở loại hình ca trù chiếm số lượng đông đảo trong lần xét tặng danh hiệu Nghệ nhân của TP. Hà Nội năm 2021

Danh sách gồm 71 hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" và 600 hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", thuộc các loại hình: Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Ngữ văn dân gian; Tri thức dân gian; Tiếng nói, chữ viết; Lễ hội truyền thống. Thành phố Hà Nội tiếp tục dẫn đầu danh sách về số lượng nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu, gồm 11 “Nghệ nhân nhân dân” và 60 “Nghệ nhân ưu tú”.

Danh sách các nghệ nhân được Hội đồng cấp TP. gửi lên Hội đồng cấp Nhà nước xem xét, phê duyệt tập trung ở nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể như: Ca trù, hát tuồng, diều sáo, hát xẩm, múa rối, nặn tò he và tín ngưỡng thờ mẫu. Trong đó, loại hình ca trù chiếm số đông, gồm 7 nghệ nhân được đề nghị danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 11 nghệ nhân được đề nghị danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Việc lấy ý kiến góp ý rộng rãi sẽ kéo dài đến hết ngày 21/1/2022. Sau đó, Hội đồng cấp Nhà nước sẽ hoàn thiện, chỉnh sửa (nếu có) danh sách, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.