Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Hỗ trợ công tác nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số

Nguyệt Anh - 07:03, 11/05/2024

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1255/QĐ-BVHTTDL về tổ chức hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một tại Yên Bái, Vĩnh Phúc và Trà Vinh.

Nghề truyền thống dệt thổ cẩm của dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải. (Ảnh TL)
Nghề truyền thống dệt thổ cẩm của dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải. (Ảnh TL)

Chương trình được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm mục tiêu hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thông qua các hoạt động của chương trình nhằm góp phần tăng cường mối đoàn kết dân tộc, đặc biệt đối với lớp trẻ qua sinh hoạt văn hóa, truyền dạy dân ca, dân vũ, nghề truyền thống, nghi lễ văn hóa mang đậm bản sắc mỗi dân tộc.

Khích lệ, động viên đồng bào nêu cao ý thức của cộng đồng về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, đề cao vai trò của chủ thể văn hóa của nghệ nhân, già làng, trưởng bản, Người có uy tín và cộng đồng trong giai đoạn hiện nay được nâng cao hơn nữa…

Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các địa phương thực hiện chương trình bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Trong quý II và quý III năm 2024, Bộ VHTT&DL sẽ tổ chức hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể dân tộc Thái tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái; dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; dân tộc Sán Dìu tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc và dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh.

Cụ thể là bảo tồn, truyền dạy nghề thủ công, nghi lễ, nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống đang có nguy cơ mai một của các dân tộc Thái, Mông, Sán Dìu, Khmer tại Yên Bái, Vĩnh Phúc và Trà Vinh năm 2023 - 2024.

Tại tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể với nghệ thuật Khèn bè của dân tộc Thái tại thị xã Nghĩa Lộ và nghề truyền thống dệt thổ cẩm của dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải.

Tại Vĩnh Phúc, sẽ thực hiện nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể lễ cấp sắc của dân tộc Sán Dìu tại huyện Tam Đảo.

Tại Trà Vinh, sẽ thực hiện nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể nghệ thuật chế tác mão, mặt nạ của đồng bào Khmer.

Trong quá trình triển khai, Bộ VHTT&DL sẽ hỗ trợ các địa phương trang thiết bị, đạo cụ thực hành trình diễn, tái hiện nghi lễ; chụp ảnh, ghi hình, dựng phim tư liệu về quá trình tổ chức phục dựng, bảo tồn, in đĩa DVD phát cho người dân nhằm lan tỏa rộng rãi kết quả bảo tồn và tuyên truyền văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số...

Bộ VHTT&DL cũng yêu cầu việc tổ chức hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Đặc sắc Festival “Cù Lao Chàm - Mùa Ngô đồng đỏ”

Đặc sắc Festival “Cù Lao Chàm - Mùa Ngô đồng đỏ”

Lễ đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia nghề đan võng ngô đồng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Festival “Cù Lao Chàm - Mùa Ngô đồng đỏ” 2024 tại xã đảo Tân Hiệp (Quảng Nam).