Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Hòa Bình: 168.791 người dân chịu tác động từ các Quyết định 861 và 612

BĐT (t/h) - 17:39, 23/02/2022

Các Quyết định 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT đã có những tác động, ảnh hưởng đến việc triển khai các chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, tập trung chủ yếu vào các chính sách an sinh, xã hội; chính sách bảo hiểm y tế (BHYT); chính sách hỗ trợ, đầu tư cho giáo dục...

Việc cắt giảm thẻ BHYT hay các chính sách an, sinh xã hội đột ngột sẽ gây khó khăn cho nhiều hộp gia đình. (Trong ảnh: Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc thăm khám cho đồng bào DTTS thuộc diện hộ DTTS nghèo xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc)
Việc cắt giảm thẻ BHYT hay các chính sách an, sinh xã hội đột ngột sẽ gây khó khăn cho nhiều hộp gia đình. (Trong ảnh: Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc thăm khám cho đồng bào DTTS thuộc diện hộ DTTS nghèo xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc)

Theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh Hòa Bình có 145 xã/151 xã, phường, thị trấn phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025; trong đó có 59 xã thuộc khu vực III, 12 xã thuộc khu vực II; 74 xã thuộc khu vực I.

Ngoài ra, theo Quyết định 612/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hòa Bình có 86 thôn, xóm đặc biệt khó khăn, trong đó có 38 thôn, xóm thuộc xã khu vực I và 48 thôn, xóm thuộc xã khu vực II. Đặc biệt, tỉnh còn 33 thôn, xóm thuộc các xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nhưng vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025.

Các Quyết định 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT đã có những tác động, ảnh hưởng đến việc triển khai các chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, tập trung chủ yếu vào các chính sách an sinh, xã hội; chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; chính sách bảo hiểm y tế; chính sách hỗ trợ, đầu tư cho giáo dục...

Theo lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, việc thực hiện các chính sách, quyết định trên đã tác động, ảnh hưởng tới 168.791 người dân. Cùng với đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn đã giảm trên 154 tỷ đồng/6 tháng.

Thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nay đã sáp nhập vào các xã nông thôn mới hoặc ra khỏi xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861/QĐ-TTg, vẫn còn nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, việc cắt giảm thẻ bảo hiểm y tế hay các chính sách an, sinh xã hội đột ngột sẽ gây khó khăn cho nhiều gia đình.../.

Tin cùng chuyên mục
Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2024

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2024

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2024, với nội dung trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và đồng bào DTTS và miền núi trong công tác phòng, chống ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào vùng đồng bào DTTS và miền núi...