Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hội nghị sơ kết thi đua, khen thưởng công tác VHTT&DL Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Thiên An - Mỹ Dung - 19:55, 04/08/2022

Ngày 4/8, tại Thái Nguyên, đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng những tháng đầu năm Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc về công tác văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL). Hội nghị do Sở VHTT&DL tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn đồng chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc về công tác VHTT&DL gồm Sở VHTT&DL các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các Sở VHTT&DL trong Cụm được quan tâm thực hiện tốt. Các đơn vị trong Cụm đã hướng dẫn các ngành, địa phương triển khai hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xếp hạng 7 di tích cấp tỉnh, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng 4 di tích cấp quốc gia, 2 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; thực hiện tốt công tác thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân…

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua đã thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, như: Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác VHTT&DL năm 2022; nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…