Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Hơn 300 nghệ nhân tham gia Hội thi cồng chiêng, xoang DTTS lần thứ I năm 2022 ở xã Ia Chim

Đ.Dương - 11:09, 22/08/2022

Vừa qua, xã Ia Chim, Tp. Kon Tum (Kon Tum) đã tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang lần thứ nhất năm 2022. Hội thi thu hút hơn 300 nghệ nhân, diễn viên của 9 đội cồng chiêng, múa xoang của 11 thôn, làng. Các bài chiêng, múa xoang gắn với truyền thống và bản sắc đặc trưng của người Gia Rai như: Lễ hội mừng nhà rông mới, Lễ hội mừng lúa mới, Lễ hội bỏ mả Pơ thi...

Tin cùng chuyên mục
Dân tộc Lào

Dân tộc Lào

Dân tộc Lào còn có tên gọi là Thay, Thay Duồn, Thay Nhuồn, Phu Thay, Phu Lào. Theo số liệu Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2019, người Lào ở Việt Nam có 17.532 người. Trong đó, nam là 8.991 người, nữ là 8.541 người.