Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Hơn 37 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Lô Lô

PV - 11:44, 26/08/2021

Thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025, tỉnh Cao Bằng được Trung ương hỗ trợ 37,047 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Lô Lô trên địa bàn tỉnh.

Lễ ma khô của dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) được gìn giữ, bảo tồn
Lễ ma khô của dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) được gìn giữ, bảo tồn

Từ nguồn vốn Trung ương giao, tỉnh đầu tư, hỗ trợ 1.030.411 cây hồi, quế, sở; 354 con bò cái sinh sản; hỗ trợ 169 hộ làm chuồng chăn nuôi; hỗ trợ trang thiết bị nhà sinh hoạt cộng đồng (tăng âm, loa truyền thanh), thành lập và duy trì đội văn nghệ, khôi phục sản xuất nhạc cụ, trang phục dân tộc; nghiên cứu, phục dựng lễ hội dân tộc Lô Lô , nghi lễ đám cưới của người Lô Lô trên địa bàn tỉnh, bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc (Bảo Lạc).

Thực hiện đầu tư 5 dự án hạ tầng cơ sở, gồm: Đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà công vụ giáo viên, công trình cấp nước sinh hoạt tại các xóm đồng bào dân tộc Lô Lô: Cà Đổng, Cà Pẻn A, xã Đức Hạnh (Bảo Lâm); Khau Chang, Khau Cà, xã Hồng Trị; Khuổi Khon, xã Kim Cúc (Bảo Lạc). Đến nay, cơ bản các hạng mục đầu tư đã hoàn thành./.

Tin cùng chuyên mục
Hà Giang: 11.000 người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia

Hà Giang: 11.000 người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Ngọc Định (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang) cho biết, hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Giang còn có 27 thôn trắng sóng và 155 thôn tương ứng với khoảng 11.000 hộ dân ở khu vực đặc biệt khó khăn chưa có điện lưới quốc gia.