Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Hơn 8.500 hộ nghèo tại vùng núi Thanh Hóa sẽ được hỗ trợ xây sửa nhà ở

Quỳnh Trâm - 15:00, 20/06/2023

Thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn vùng khó Thanh Hóa. Đây là đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Hơn 8.500 hộ nghèo và cận nghèo ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa sẽ được hỗ trợ tiền để xây mới hoặc sửa chữa nhà cửa
Hơn 8.500 hộ nghèo và cận nghèo ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa sẽ được hỗ trợ tiền để xây mới hoặc sửa chữa nhà cửa

Cụ thể, đến hết tháng 5/2022, toàn tỉnh có 67.684 hộ nghèo, tăng 349 hộ so với đợt rà soát vào cuối năm 2021; hộ cận nghèo là 86.912 hộ, tăng 86 hộ. Trong đó, có tới 20.878 hộ không bảo đảm chất lượng về nhà ở; 19.058 hộ có nhà không bảo đảm về diện tích bình quân đầu người. Tình trạng nhà ở không được bảo đảm khiến cuộc sống của người dân không ổn định, đăc biệt là các hộ gia đình DTTS, hộ neo đơn, tàn tật..

UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá, với điều kiện nhà ở của các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 6 huyện nghèo hiện nay không bảo đảm để chống chịu khi có bão lớn, thiên tai bất thường, do đó tiềm ẩn nguy hiểm cho tính mạng và tài sản người dân.

Từ thực trạng trên, tỉnh Thanh Hóa ban hành đề án sửa chữa, xây mới nhà cho 8.517 hộ gia đình ở 6 huyện miền núi, gồm: Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn và Mường Lát.

Trong đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ xây nhà ở mới cho 4.637 hộ; sửa chữa nhà cho 3.880 hộ. Tổng số tiền đầu tư hơn 263 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương. Trong năm 2023, tỉnh sẽ hỗ trợ xây mới và sửa nhà cho 40% số hộ; năm 2024 là 30% số hộ; năm 2025 là 30% số hộ còn lại.

Tỉnh Thanh Hóa giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện nhanh chóng triển khai đề án để bảo đảm cho người dân cuộc sống ổn định.

Bản Ché Lầu (thuộc xã Na Mèo, huyện biên giới Quan Sơn) là nơi còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được hỗ trợ xây sửa nhà ở
Bản Ché Lầu (thuộc xã Na Mèo, huyện biên giới Quan Sơn) là nơi còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được hỗ trợ xây sửa nhà ở

Để thực hiện đề án có hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng nghiên cứu, tổ chức thiết kế mẫu nhà (tối thiểu 3 mẫu) và dự toán kinh phí, số lượng vật liệu xây dựng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện án phân bổ nguồn kinh phí cho đơn vị. Ngoài ra, Sở Tài chính sẽ xây dựng và phân bổ nguồn kinh phí, hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí.

Đối với UBND 6 huyện có hộ dân được xây dựng và sửa chữa nhà, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chính sách cho từng hộ, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

Đối với cấp xã, địa phương có hộ dân được xây mới và sửa nhà thực hiện việc nghiệm thu, xác nhận khối lượng hoàn thành của công trình.

Tin cùng chuyên mục
Hà Giang: 11.000 người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia

Hà Giang: 11.000 người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Ngọc Định (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang) cho biết, hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Giang còn có 27 thôn trắng sóng và 155 thôn tương ứng với khoảng 11.000 hộ dân ở khu vực đặc biệt khó khăn chưa có điện lưới quốc gia.