Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh

Ngọc Chí - 14:10, 30/05/2024

Sau loạt bài phản ánh của Báo Dân tộc và Phát triển về tình trạng gom mua đất sản xuất của đồng bào DTTS và ngang nhiên san đồi, lấp ruộng tại xã Đăk Pxi, ngày 29/5, Huyện ủy Đăk Hà đã có Công văn số 1991 “về việc kiểm tra, xác minh thông tin Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh”.

Theo đó, Thường trực Huyện ủy Đăk Hà yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND xã Đăk Pxi khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh; báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 3/6/2024 để chỉ đạo.

Sau khi mua đất sản xuất của đồng bào DTTS, các đối tượng ngang nhiên san đồi, lấp diện tích đất trồng lúa nước
Sau khi mua đất sản xuất của đồng bào DTTS, các đối tượng ngang nhiên san đồi, lấp diện tích đất trồng lúa nước

Đảng ủy các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê tình trạng môi giới sang nhượng và vay thế chấp bằng quyền sử dụng đất trong vùng đồng bào DTTS; đề xuất phương án xử lý (nếu có). Báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 7/6/2024.

Trước đó, ngày 28 và 29/5/2024, Báo Dân tộc và Phát triển có 2 bài: Báo động tình trạng gom mua đất của đồng bào DTTS ở xã Đăk Pxi, “Lộ diện” người đứng sau gom mua đất của đồng bào DTTS xã Đăk Pxi. Phản ánh về tình trạng các đối tượng môi giới (cò đất) vào xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà gom mua đất sản xuất của đồng bào DTTS, sau khi mua đất các đối tượng còn ngang nhiên san đồi, lấp diện tích đất trồng lúa nước.