Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Huyện Xín Mần (Hà Giang): Phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển

Vũ Mừng - 07:48, 20/06/2024

Phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển, trong đó nỗ lực nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt được huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) đặt ra tại Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, vừa được huyện tổ chức long trọng ngày 18/6.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Xín Mần là huyện biên giới nằm ở phía Tây tỉnh Hà Giang, có tổng diện tích tự nhiên 586,5km2, tổng chiều dài đường biên giáp Trung Quốc 31,7km. Toàn huyện có 18 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn và 17 xã, với 160/187 thôn đặc biệt khó khăn, là địa bàn sinh sống của cộng đồng 16 dân tộc, với dân số trên 72.000 người, trong đó trên 69.300 người là đồng bào DTTS, chiếm 96,2% tổng dân số toàn huyện.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Hà Giang, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang – Trưởng Đoàn công tác số 11 của BTV Tỉnh ủy Hà Giang tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đại tá Phan Huy Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, Trưởng Đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, trong những năm qua, huyện Xín Mần đã có nhiều chủ trương, chương trình, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân tộc; thực hiện đúng, kịp thời các chế độ chính sách cho Nhân dân và đồng bào DTTS. 

Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tại huyện Xín Mần tiếp tục được phát triển, đời sống Nhân dân được cải thiện; các chính sách dân tộc được quan tâm đầu tư, hỗ trợ cho đồng bào các DTTS như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội DTTS rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 và các hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, đào tạo nghề.

Đại tá Phan Huy Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ IV
Đại tá Phan Huy Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Hà Giang lần thứ IV

Nhờ đó, đến nay huyện Xín Mần có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 44,91%, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt gần 24 triệu đồng/người/năm, tăng gần 5 triệu đồng so với năm 2019.

Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS thay đổi tích cực theo hướng nông thôn mới. Các chương trình, dự án, kết cấu hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, cơ bản giải quyết nhu cầu về điện, đường, trường, trạm, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận của đồng bào đối với các dịch vụ xã hội.

Công tác tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện luôn được đổi mới về phương pháp, phong phú về hình thức, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên, góp phần giúp đồng bào, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và có trách nhiệm cao hơn trong thực thi công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

Bí thư Huyện ủy Xín Mần - Đỗ Thị Hương; Chủ tịch HĐND huyện Xín Mần - Hạng Kháy Vần trao tặng giấy khen biểu dương những tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2019 - 2024
Bà Đỗ Thị Hương, Bí thư Huyện ủy Xín Mần và ông Hạng Kháy Vần, Chủ tịch HĐND huyện Xín Mần trao tặng Giấy khen biểu dương những tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tham dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Đại tá Phan Huy Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, Trưởng Đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực, những thành tích và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Xín Mần đã đạt được. Đồng thời khẳng định, đó là những nền tảng quan trọng, là nguồn động lực mạnh mẽ để huyện Xín Mần phát huy tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, tạo nhiều sinh kế, nhiều cơ hội để đồng bào các dân tộc vươn lên làm giàu.

Đại tá Phan Huy Ngọc cũng nhấn mạnh, Đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang sẽ đồng hành để hỗ trợ, giúp đỡ huyện trong phát triển kinh tế, xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào DTTS, góp phần xây dựng quê hương Xín Mần ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND huyện Xín Mần - Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xín Mần - Sin Văn Đức, trao tặng giấy khen biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2019 - 2024
Chủ tịch UBND huyện Xín Mần Nguyễn Tiến Hùng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xín Mần Sin Văn Đức, trao tặng Giấy khen biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phát huy kết quả đã đạt được, Đại hội đã đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024 - 2029. Trong đó, chú trọng phát huy lợi thế, tiềm năng để hội nhập và phát triển, tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn; chú trọng công tác sắp xếp, ổn định dân cư, định canh định cư; tập trung giải quyết khó khăn về nhà ở, nước sinh hoạt, cải thiện vệ sinh môi trường; nâng cao trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS ở cơ sở có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại Đại hội
Các Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại Đại hội


Ngày 18/6, huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự Đại hội có: Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang; Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang Hoàng Xuân Đẹp; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang Chu Thị Ngọc Diệp; Bí thư Huyện ủy Xín Mần Đỗ Thị Hương; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xín Mần Sin Văn Đức; Chủ tịch UBND huyện Xín Mần Nguyễn Tiến Hùng; Chủ tịch HĐND huyện Xín Mần Hạng Kháy Vần; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng các đại biểu người DTTS tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS số tỉnh Hà Giang lần thứ IV, gồm 18 đại biểu chính thức; khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin cùng chuyên mục
Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: “Lực đẩy” từ tài nguyên văn hóa (Bài 1)

Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: “Lực đẩy” từ tài nguyên văn hóa (Bài 1)

Với vị thế là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội có bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, nơi hội tụ, kết tinh, tỏa sáng, nơi nuôi dưỡng, thúc đẩy sự sáng tạo văn hóa, nơi tạo ra các sản phẩm và dịch vụ văn hóa chất lượng. Trong dòng chảy đó, vùng DTTS và miền núi của Thủ đô đã phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc, dung hòa với những tinh hoa trong văn hóa Hà thành xưa – nay để cùng xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa và thanh lịch.