Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Khánh Hòa: Kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa

T.Nhân - 05:42, 12/12/2023

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Tháp Bà Ponagar (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) là một trong những di tích sắp được kiểm tra việc quản lý tiền công đức
Tháp Bà Ponagar (Tp. Nha Trang, Khánh Hòa) là một trong những di tích sắp được kiểm tra việc quản lý tiền công đức

Theo đó, việc kiểm tra nhằm đánh giá việc quản lý tiền công đức, tiền tài trợ theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và lợi ích chung cho cộng đồng. Các nội dung chính sẽ được kiểm tra bao gồm, kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tiền tài trợ cho di tích và các hoạt động lễ hội. Xem việc mở tài khoản, sổ sách thu chi, tiếp nhận, kiểm đếm tiền công đức…

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao gửi danh mục chi tiết các di tích lịch sử, văn hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích theo Luật Di sản… để làm căn cứ kiểm tra, trước ngày 15/12.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Kết quả kiểm tra báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 5/3/2024.

Cũng theo văn bản trên, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tiền công đức, tiền tài trợ cho di tích và các hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có ghi chép, phản ánh đầy đủ các khoản thu chi, đảm bảo công khai, minh bạch.
Tin cùng chuyên mục
Giải quyết việc làm cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Giải quyết việc làm cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Đồng hành, hỗ trợ người lầm lỗi sau khi chấp hành án phạt tù làm lại cuộc đời, Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã sẻ chia, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời tạo sinh kế giúp họ ổn định cuộc sống.