Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Khánh Hòa: Tập huấn về chuyển đổi số cho hơn 90 cán bộ, công chức miền núi

PV - 04:43, 01/12/2023

Vừa qua, tại huyện Khánh Sơn, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh buổi tập huấn
Quang cảnh buổi tập huấn

Hội nghị nhằm triển khai các nội dung của Đề án “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Mục tiêu hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và quảng bá nông sản; nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào DTTS và miền núi; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; đổi mới phương pháp, chuyển đổi số trong truyền thông và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện chương trình các cấp.

Trong thời gian 2 ngày (29-30.11), hơn 90 học viên là cán bộ, công chức tham gia triển khai chương trình tại các địa phương trong tỉnh, người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi thụ hưởng các chính sách từ chương trình được nghe các báo cáo viên phổ biến 5 chuyên đề, gồm: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Khánh Hòa; Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phục vụ cho dịch vụ công và kinh doanh trực tuyến đối với người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi (Viettel Money, VNPT Pay); Giới thiệu và hướng dẫn tham gia Chương trình OCOP, sàn thương mại điện tử Postmart; Giải pháp Vmark - lợi ích với doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín ở Ngọc Lặc- Những "cánh chim đầu đàn" góp sức xây dựng bản làng

Người có uy tín ở Ngọc Lặc- Những "cánh chim đầu đàn" góp sức xây dựng bản làng

Ngọc Lặc là huyện miền núi ở phía Tây tỉnh Thanh Hoá. Do trình độ dân trí vùng đồng bào DTTS không đồng đều nên việc tổ chức đưa các chương trình, dự án chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, cũng như tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tham gia các phong trào phát động ở cơ sở, xây dựng bản làng ngày càng phát triển, là rất quan trọng...Và Người có uy tín trên địa bàn là một trong những lực lượng quan trọng góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành "sứ mệnh" này...