Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín với cộng đồng

Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái): Bồi dưỡng kiến thức các chương trình MTQG cho Người có uy tín

Nguyệt Anh - 07:55, 30/11/2023

Sáng 27/11, UBND thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 89 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn năm 2023.

Gần 90 Người có uy tín trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tham gia Hội nghị tập huấn
Gần 90 Người có uy tín trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tham gia Hội nghị tập huấn

Trong 3 ngày (từ 27- 29/11), 89 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã được truyền đạt các nội dung như: Thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ năm 2023; triển khai công tác dân tộc và Chương trình MTQG 1719 trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình MTTG về xây dựng nông thôn mới và các chính sách về nông nghiệp cần quan tâm trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Hội nghị tập huấn thuộc tiểu Dự án 1, Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ năm 2023 với nội dung phát huy vai trò của Người có uy tín, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phát huy vai trò của Người uy tín, giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng đồng bào DTTS, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.