Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Không ngừng chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

PV - 09:39, 11/12/2020

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo đến đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi. Những năm qua, nhiều chính sách hỗ trợ cùng với huy động nhiều nguồn lực đầu tư đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội khu vực này.

Không ngừng chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số
Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín ở Ngọc Lặc- Những "cánh chim đầu đàn" góp sức xây dựng bản làng

Người có uy tín ở Ngọc Lặc- Những "cánh chim đầu đàn" góp sức xây dựng bản làng

Ngọc Lặc là huyện miền núi ở phía Tây tỉnh Thanh Hoá. Do trình độ dân trí vùng đồng bào DTTS không đồng đều nên việc tổ chức đưa các chương trình, dự án chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, cũng như tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tham gia các phong trào phát động ở cơ sở, xây dựng bản làng ngày càng phát triển, là rất quan trọng...Và Người có uy tín trên địa bàn là một trong những lực lượng quan trọng góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành "sứ mệnh" này...