Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Kon Tum: Hỗ trợ 1,5 tỷ đồng phát triển 2 hợp tác xã của đồng bào Xơ Đăng

Ngọc Chí - 20:28, 03/08/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn vừa ký ban hành Quyết định phân bổ 15 tỷ đồng kế hoạch vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX) trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh cho 10 huyện, thành phố. Trong đó, huyện Đăk Glei được phân bổ 2,85 tỷ đồng (hỗ trợ riêng cho các HTX của xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh 1,5 tỷ đồng).

Việc hỗ trợ kinh phí cho các HTX sẽ tạo động lực cho đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Linh, xã Mường Hoong đầu tư phát triển các loại cây dược liệu
Việc hỗ trợ kinh phí cho các HTX sẽ tạo động lực cho đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Linh, xã Mường Hoong đầu tư phát triển các loại cây dược liệu

Được biết, HTX Nông nghiệp và Dược liệu xã Mường Hoong có 9 thành viên, HTX Dược liệu xã Ngọc Linh có 11 thành viên. Các thành viên là đồng bào Xơ Đăng. Các HTX này trồng và kinh doanh các loại cây dược liệu như sâm Ngọc Linh và Hồng đẳng sâm trên địa bàn xã Ngọc Linh và xã Mường Hoong, 2 xã được đánh giá là nghèo nhất tỉnh Kon Tum. Việc hỗ trợ của UBND tỉnh sẽ giúp cho các HTX có điều kiện xây dựng nhà xưởng, cơ sở sơ chế các sản phẩm nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Đối với 9 huyện, thành phố còn lại sẽ được hỗ trợ 1,35 tỷ đồng/địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao UBND các huyện, thành phố căn cứ vào mức vốn được hỗ trợ khẩn trương rà soát, lựa chọn các HTX đảm bảo theo quy định, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng thành viên.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ động lồng ghép từ các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương để bố trí đối ứng thực hiện các dự án đầu tư hỗ trợ phát triển KTTT, HTX bảo đảm mục tiêu, hiệu quả đầu tư của nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh. Quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả và theo đúng mục đích; báo cáo tình hình phân bổ và thực hiện các dự án của địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường: Huy động hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai Chương trình MTQG 1719 đạt hiệu quả cao nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường: Huy động hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai Chương trình MTQG 1719 đạt hiệu quả cao nhất

Là tỉnh vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, những năm qua, các chương trình, chính sách dân tộc đóng vai trò quan trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Lào Cai. Để hiểu rõ hơn về cách làm và những kết quả đã đạt được trong triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.