Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kon Tum: Quan tâm phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS, vùng có đạo

Phạm Nguyên - 06:26, 06/12/2023

Trong những năm qua, tỉnh Kon Tum luôn quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng có đạo. Qua đó, những đảng viên đã phát huy được vai trò trách nhiệm, là đầu tàu gương mẫu trong thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như phát triển kinh tế để Nhân dân noi theo.

Chú trọng công tác tạo nguồn

Tỉnh Kon Tum có dân số gần 580.000 người, trong đó đồng bào DTTS chiếm gần 55%. Những năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào DTTS luôn được Tỉnh ủy Kon Tum chú trọng. Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc quan tâm công tác phát triển đảng viên; trong đó, có đảng viên là người DTTS, vùng có đạo. Theo đó, Đảng ủy các cấp đã giao chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm đối với các chi bộ thôn, làng; phân công đảng viên là cấp ủy viên có kinh nghiệm, có uy tín, am hiểu về phong tục, tập quán của đồng bào DTTS về sinh hoạt tại thôn, làng để xây dựng lực lượng nòng cốt. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể ở cơ sở để vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ đó lựa chọn những quần chúng ưu tú, là con em đồng bào DTTS, người có đạo phấn đấu tốt giới thiệu vào đảng.

Ông A Phương (đứng phát biểu), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei về tham gia sinh hoạt cùng Chi bộ thôn Đăk Ôn, xã Đăk Long
Ông A Phương (đứng phát biểu), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei về tham gia sinh hoạt cùng Chi bộ thôn Đăk Ôn, xã Đăk Long

Ông A Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trên địa bàn; nhất là tại khu vực nông thôn, vùng đồng bào DTTS, vùng có đồng bào theo các tôn giáo. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; quán triệt sâu sắc Điều lệ Đảng đến cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và quyền lợi của đảng viên; tăng cường công tác giáo dục quần chúng, phân công nhiệm vụ cho đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng.

Với những giải pháp cụ thể, công tác phát triển đảng viên của tỉnh Kon Tum được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được hơn 5.850 đảng viên; trong đó, số đảng viên người DTTS là hơn 2.000 đảng viên, đảng viên có tôn giáo hơn 320 đảng viên. Từ năm 2021 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 2.892 đảng viên, đạt 57,84% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; trong đó, các xã vùng đồng bào DTTS đã kết nạp được 1.542 đảng viên (chiếm 53,32% so với tổng số đảng viên kết nạp từ đầu nhiệm kỳ đến nay). Đảng viên mới kết nạp là người DTTS đa số có trình độ học vấn trung học phổ thông, tỷ lệ đảng viên có trình độ chuyên môn trung cấp chiếm 10,92%, trình độ cao đẳng chiếm 10,81% và trình độ đại học chiếm 32,33%. Nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên hơn 31.370 đảng viên. Đã khắc phục được tình trạng thôn, làng, tổ dân phố không có tổ chức đảng, đến nay 756/756 thôn, làng, tổ dân phố có tổ chức đảng.

Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, hiện 100% thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum có tổ chức đảng
Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, hiện 100% thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum có tổ chức đảng

Chị Y Tới (dân tộc Gié Triêng), đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Măng Rao, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei cho biết: Sau một thời gian phấn đấu thì đến tháng 9/2021 tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là vinh dự lớn của tôi và gia đình. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện để xứng đáng với vai trò của một người đảng viên.

Đội ngũ đảng viên kết nạp mới ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.

Phát huy vai trò của đảng viên

Khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, các đảng viên là người DTTS, người có đạo đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân; luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, gần dân, sát dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Đảng viên hướng dẫn hộ được phân công phụ trách cách chăm sóc cây cà phê
Đảng viên hướng dẫn hộ được phân công phụ trách cách chăm sóc cây cà phê

Sau một thời gian phấn đấu, năm 2013, anh A Gim (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Long Dôn, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với vai trò là một người đảng viên và là người theo đạo Công giáo, A Gim luôn khắc ghi phương châm sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của thôn và cả trong phát triển kinh tế gia đình. Giờ đây, gia đình anh đã trở thành hộ giàu nhờ nguồn thu nhập từ 2 ha cao su, 1 ha cà phê, 4 ha mì và chăn nuôi thêm gà, bò. Năm 2021, đảng viên A Gim được các đảng viên trong chi bộ và người dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng thôn Long Dôn.

Đảng viên A Gim chia sẻ: Trong thôn 90% người dân theo đạo Công giáo, tôi cũng là người có đạo, có đảng. Thì với trách nhiệm của một đảng viên, tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo. Trong việc phát triển kinh tế thì tôi cũng phải nêu gương để quần chúng noi theo, phải giữ được phẩm chất tốt đẹp của một người đảng viên.

Đảng viên A Gim, Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng luôn gương mẫu trên các mặt công tác. Trong sinh hoạt, tuyên truyền, vận động A Gim rất nhanh nhẹn, lo cho nhiệm vụ chung của thôn; tuyên truyền và giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ vậy, thôn Long Dôn luôn ổn định về mọi mặt - ông A Né ở thôn Long Dôn, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi cho biết.

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào có đạo nên các tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biêt, thông qua việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, các đảng viên trong vùng đồng bào DTTS, vùng có đạo đã giúp Nhân dân từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, tăng gia sản xuất, mang lại thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đảng viên A Nỉ, Thôn trưởng thôn Vi Glơng, xã Hiếu, huyện Kon Plông luôn đi đầu trong phát triển kinh tế
Đảng viên A Nỉ, Thôn trưởng thôn Vi Glơng, xã Hiếu, huyện Kon Plông luôn đi đầu trong phát triển kinh tế

Đảng viên A Nỉ (dân tộc Xơ Đăng), Thôn trưởng thôn Vi Glơng, xã Hiếu, huyện Kon Plông chia sẻ: Với vai trò là một đảng viên tôi phải gương mẫu trong mọi hoạt động, nhất là phải gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình. Có như vậy khi tuyên truyền, vận động bà con họ mới tin và làm theo. Ngoài ra, tôi cũng tuyên truyền, vận động bà con cùng chung tay chỉnh trang nhà cửa, đường liên thôn để cùng với chính quyền địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Hiêng Lăng Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi cho biết: Đảng viên là người DTTS, người có đạo đã góp phần nâng cao tiếng của Đảng ở trong vùng đồng bào DTTS và vùng có đạo, tạo uy tín trước Nhân dân. Đồng thời, bám sát được thôn, làng, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để góp phần giúp cho cấp ủy Đảng đề ra những chính sách hữu hiệu, tạo động lực cho bà con Nhân dân nâng cao đời sống và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng.

Có thể thấy, những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào DTTS, vùng có đạo thời gian qua đã góp phần quan trọng xây dựng và củng cố tổ chức đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững chắc. Đồng thời, ngày càng củng cố thêm niềm tin của đồng bào DTTS, các tôn giáo với Đảng và Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng tỉnh Kon Tum ngày một phát triển nhanh và bền vững.

Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Kịp thời động viên khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình (Bài 2)

Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Kịp thời động viên khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình (Bài 2)

Cùng với việc xây dựng và tham mưu cho Chính phủ, bộ ngành liên quan ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù dành cho con em vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ủy ban Dân tộc- cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc của cả nước còn đặc biệt quan tâm phối hợp, khuyến khích việc tổ chức các hoạt động chăm lo, động viên khích lệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người DTTS