Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Kon Tum: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho Bộ đội Biên phòng

Ngọc Chí - 18:13, 17/10/2023

Từ ngày 17 đến ngày 21/10/2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023 cho các đối tượng là Chính trị viên, Chính trị viên phó, Phó đồn trưởng nghiệp vụ và cán bộ tăng cường phát triển kinh tế, xã hội cho 13 xã biên giới.

Đại tá Lê Minh Chính - Chính uỷ BĐBP tỉnh Kon Tum phát biểu khai mạc lớp tập huấn
Đại tá Lê Minh Chính - Chính uỷ BĐBP tỉnh Kon Tum phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu 6 chuyên đề về tổng quan các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các DTTS; công tác Quốc phòng - An ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Các học viên tham gia lớp tập huấn
Các học viên tham gia lớp tập huấn

Tỉnh Kon Tum có 13 xã biên giới, chủ yếu là đồng bào DTTS sinh sống, đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là các kiến thức về vấn đề kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh.

Việc triển khai lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ các Đồn Biên phòng nhằm cập nhật các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc; bồi dưỡng kiến thức, văn hóa DTTS, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác địa bàn, đặc biệt là cán bộ tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, huy động sự chung tay của Nhân dân cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình hiện nay.