Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Kỹ năng phòng, tránh khi động đất xảy ra

PV - 07:31, 24/08/2022

Chiều 23/8/2022, Viện Vật lý địa cầu ghi nhận 5 trận động đất liên tiếp đều xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Hiểu biết về động đất và những biện pháp phòng tránh là cơ sở đầu tiên giúp giảm thiểu những thiệt hại khi động đất xảy ra. Bên cạnh đó, việc nắm vững những kỹ năng ứng phó khi động đất xảy ra là vô cùng cần thiết đối với mỗi người dân.

Tin cùng chuyên mục