Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khởi nghiệp

Lào Cai: Hội thảo khởi nghiệp kinh doanh, thu hút đầu tư vùng DTTS và miền núi

Trọng Bảo - 15:08, 21/10/2022

Ngày 21/10, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thảo thúc đẩy khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tham gia Hội thảo có đại biểu đại diện Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia - Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, huyện và 70 đại biểu đại diện các xã, các hộ kinh doanh, các hợp tác xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Chủ trương khuyến khích, tạo dựng tinh thần khởi nghiệp ở Lào Cai đã và đang trở thành hướng đi đúng đắn. Nhiều thanh niên vùng nông thôn đã lựa chọn ở lại quê hương, khai thác thế mạnh, tiềm năng làm ra những sản phẩm độc đáo nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu.

Với mục tiêu khai thác tiềm năng, thế mạnh, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, đẩy manh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh và bền vững… ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, có triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trưởng Ban Dân tộc Lào Cai Nông Đức Ngọc phát biểu tại Hội thảo
Trưởng Ban Dân tộc Lào Cai Nông Đức Ngọc phát biểu tại Hội thảo

Cụ thể đó là hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn có kế hoạch mở rộng kinh doanh, sản xuất; các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập; hộ gia đình, cá nhân người DTTS, hộ nghèo dân tộc Kinh đang sinh sống tại các xã, thôn bản vùng đồng bào DTTS và miền núi. Mục tiêu chung là thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ ở các xã đặc biệt khó khăn; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong đồng bào DTTS…

Phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có tối thiểu 1 mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được hỗ trợ từ Chương trình. Mô hình hỗ trợ tạo việc làm, có hợp đồng thu mua sản phẩm cho ít nhất 15 hộ gia đình trên địa bàn xã vùng III; trong đó, ưu tiên hỗ trợ các mô hình do phụ nữ làm chủ hoặc có từ 50% trở lên số lao động là phụ nữ tham gia…

Đại diện các hộ kinh doanh tham luận chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn trong quá trình khởi nghiệp
Đại diện các hộ kinh doanh tham luận chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn trong quá trình khởi nghiệp

Tại Hội thảo, đại diện Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia - Ủy ban Dân tộc đã hướng dẫn quy trình, cách thức triển khai thực hiện nội dung khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và thu hút đầu tư vùng DTTS và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg.

Cùng với đó, đại biểu các sở ban ngành trong tỉnh như Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh… cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình khởi nghiệp; thúc đẩy thu hút đầu tư, tiêu thụ sản phẩm; những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện khởi nghiệp, khởi sự tại cơ sở…

Là tỉnh vùng cao biên giới, Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới…

Quy mô các mô hình khởi nghiệp ở các xã đặc biệt khó khăn còn nhỏ
Quy mô các mô hình khởi nghiệp ở các xã đặc biệt khó khăn còn nhỏ

Tuy nhiên, thực tế cho thấy khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh vùng đồng bào DTTS và miền núi ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng; quy mô các mô hình còn nhỏ… Nguyên nhân do tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ cơ sở còn mỏng, thiếu kinh nghiệm; trong khi khởi nghiệp là một lĩnh vực rộng, nhiều quan điểm mới, đòi hỏi vận dụng tốt các nguồn lực xã hội hóa.

Chính vì vậy, nội dung hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định 1719 sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn, tồn tại nêu trên. Tăng cường thu hút đầu tư, trao đổi hàng hóa nâng cao thu nhập cho người dân các xã đặc biệt khó khăn; từng bước giảm nghèo vươn lên làm giàu tiến tới hoàn thành mục tiêu không còn xã đặc biệt khó khăn vào năm 2030.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Hội thảo phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo bền vững

Gia Lai: Hội thảo phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo bền vững

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngày 14/5, tại Tp. Pleiku, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức “Hội thảo phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo bền vững”.