Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Lào Cai: Rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh đối với các nguồn vốn sự nghiệp không sử dụng được

Trọng Bảo - 14:48, 11/06/2024

Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Trịnh Xuân Trường tại Hội nghị đánh giá tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và tình hình quyết toán vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2024 vừa diễn ra.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhưng tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình MTQG ở Lào Cai vẫn còn rất nhiều khó khăn
Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhưng tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình MTQG ở Lào Cai vẫn còn rất nhiều khó khăn

Năm 2024, tổng kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 1.367,2 tỷ đồng (534,3 tỷ đồng kinh phí chuyển nguồn năm 2023 và 832,9 tỷ đồng kinh phí cấp mới). Tổng kinh phí đã phân bổ cho UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện là 1.192,4 tỷ đồng; còn lại 174,8 tỷ đồng chưa phân bổ.

Theo số liệu tổng hợp của cơ quan Thường trực các Chương trình MTQG, đến hết ngày 9/6/2024, 3 Chương trình MTQG đã giải ngân được 58,4/1.367,2 tỷ đồng, bằng 4,3% dự toán Trung ương giao (Chương trình Giảm nghèo bền vững giải ngân được 24,4/418 tỷ đồng; Chương trình MTQG 1719 giải ngân được 31,9/895,2 tỷ đồng; Chương trình Xây dựng Nông thôn mới giải ngân được 2/53,9 tỷ đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nêu rõ: Triển khai các Chương trình MTQG là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự quan tâm chỉ đạo của tất cả các cấp, ngành, trong đó vai trò của các cơ quan chủ trì rất quan trọng. Thời gian tới, tỉnh Lào Cai phải triển khai hiệu quả Nghị quyết 111/2024/QH15 của Quốc hội. Trong đó, đối với nguồn vốn chưa được phân bổ (174,8 tỷ đồng), cần phân bổ hết trong tháng 7/2024. 

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh đối với các nguồn vốn không sử dụng được (dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ hoặc không đủ điều kiện để giải ngân kinh phí theo quy định hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp) để bổ sung dự toán thực hiện cho các dự án thành phần khác trong cùng Chương trình MTQG. Đối với các huyện Mường Khương, Bắc Hà thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Liên quan đến các dự án phát triển sản xuất, các huyện tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tích cực tìm kiếm các chủ thể chủ trì liên kết; đôn đốc các xã, tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương liên quan đến chi tiêu ngân sách; các Ban Chỉ đạo cấp huyện duy trì chế độ họp, báo cáo, nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để tìm giải pháp tháo gỡ.

Tin cùng chuyên mục
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông làm việc tại Bình Định

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông làm việc tại Bình Định

Sáng 15/7, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Bình Định, về tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và kết quả việc phối hợp điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.