Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Lào Cai: Tăng cường giải pháp hỗ trợ các xã triển khai Chương trình MTQG

Trọng Bảo - 20:43, 24/04/2024

Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 1810/UBND-NLN yêu cầu các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp với cấp huyện, xã và các đơn vị liên quan giúp đỡ xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) theo đúng tiến độ, kế hoạch.

Tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các huyện tiếp tục hỗ trợ các xã triển khai các Chương trình MTQG
Tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các huyện tiếp tục hỗ trợ các xã triển khai các Chương trình MTQG

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí thời gian thường xuyên xuống cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền cấp xã triển khai các Chương trình MTQG; nắm bắt toàn diện, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã để có các giải pháp tháo gỡ, định hướng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo, thực hiện.

 Định hướng giúp xã xây dựng kế hoạch theo giai đoạn, hàng năm về xây dựng Nông thôn mới để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đến năm 2025.

Bên cạnh đó, các huyện phân công thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn; tổ chức chính trị - xã hội đỡ các xã; thường xuyên phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi, rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các hoạt động của cấp xã và định hướng để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, sáng tạo trong lao động, sản xuất, thực hiện tốt chủ trương, định hướng của huyện, tỉnh trong thực hiện các Chương trình MTQG.

Tin cùng chuyên mục
Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Trong hai ngày 20 - 21/6, UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc Lạng Sơn, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huyện Tràng Định, cùng 146 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.