Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Lào Cai: Triển khai kế hoạch các Chương trình MTQG năm 2023

Trọng Bảo - 10:39, 09/02/2023

Sáng 9/2, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và triển khai kế hoạch năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, tổng nguồn lực 3 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai là hơn 1.700 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương 1.162.466). Trong đó, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi có tổng vốn huy động là trên 761 tỷ đồng (vốn Trung ương 564.021 triệu đồng). Để triển khai hiệu quả nguồn lực, tỉnh Lào Cai đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương cũng như có nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

Kết quả, đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022 Lào Cai đã giải ngân gần 510 tỷ đồng đạt 66,93% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn đầu tư giải ngân đạt 96,93%; vốn sự nghiệp đạt 41,69% (số còn lại chuyển nguồn sang năm 3023 thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội). Giảm nghèo vùng đồng bào DTTS đạt 7% (vượt 1% so với chỉ tiêu Trung ương giao); 4 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, đạt 12% kế hoạch giai đoạn…

Các Chương trình MTQG đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ở Lào Cai
Các Chương trình MTQG đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ở Lào Cai

Năm 2023, tổng nguồn vốn tỉnh Lào Cai được phân bổ thực hiện 3 Chương trình MTQG là hơn 3.100 tỷ đồng (vốn Trung ương trên 1.700 tỷ đồng). Trong đó, vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là gần 1.400 tỷ đồng (vốn Trung ương hơn 1.000 tỷ đồng).

Để đạt được các mục tiêu phát triển năm 2023, tỉnh Lào Cai tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị cũng như người dân trong triển khai các Chương trình MTQG. Tập trung rà soát, kịp thời xây dựng hoàn chỉnh các cơ chế chính sách thực hiện các Chương trình MTQG bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với các văn bản hướng dẫn của Trung ương và điều kiện thực tế ở địa phương.

Xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn phù hợp với các quy định của Luật đầu tư công; chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể, nhất là các dự án khởi công mới. Kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch được duyệt… Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh tiến độ giải ngân các nguồn vốn ngay từ những ngày đầu năm.

Giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Lào Cai sẽ tập trung triển khai hiệu quả các dự án trọng tâm trong Chương trình MTQG đã được phê duyệt
Giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Lào Cai sẽ tập trung triển khai hiệu quả các dự án trọng tâm trong Chương trình MTQG đã được phê duyệt

Hội nghị cũng tổ chức đánh giá 1 năm triển khai Nghị quyết 10-NQ/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khen thưởng cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 3 Chương trình MTQG và triển khai Nghị quyết 10 của ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt OCOP năm 2022.

Tại Hội nghị, tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào thi đua thực hiện 3 Chương trình MTQG với các nội dung cụ thể như: Triển khai hiệu quả các dự án trọng tâm trong Chương trình MTQG đã được phê duyệt nhằm cải thiện tốt nhất đời sống của đồng bào DTTS và vùng miền núi. Các đơn vị, địa phương chú trọng tổ chức triển khai phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn 2022 - 2025” nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp an sinh sang phát triển nông nghiệp hàng hóa…

Tin cùng chuyên mục
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg sau thời gian thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực. Quan trọng nhất, việc triển khai Chương trình đã góp phần đổi mới tư duy thực hiện chính sách cũng như cách tiếp cận chính sách đầu tư, hỗ trợ của đồng đồng bào các DTTS.