Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chống diễn biến hòa bình

Lật tẩy luận điệu xuyên tạc về ngày hội tòng quân bảo vệ Tổ quốc

PV - 08:05, 01/03/2024

Cứ mỗi dịp xuân về, khi các địa phương tổ chức ngày hội tòng quân thì trên không gian mạng lại xuất hiện các thông tin sai trái, bôi nhọ việc tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an (NVQS, CA), đả kích môi trường quân ngũ. Đây là luận điệu nhằm bôi nhọ hình ảnh, truyền thống của người chiến sĩ Quân đội và Công an, tạo dư luận xấu, gây tâm lý hoang mang, lo lắng. Từ đó, tác động đến giới trẻ, nhất là những người trong độ tuổi thực hiện NVQS, CA, gieo rắc tâm lý tiêu cực, thoái thác về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc.

Thanh niên phấn khởi tham gia nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an.
Thanh niên phấn khởi tham gia nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an.

Những luận điệu phiến diện, xuyên tạc

Họ đưa ra các bài viết, status đăng dòng trạng thái của thanh niên thực hiện nghĩa vụ NVQS, CA năm 2024 với những luận điệu quen thuộc như: “Trong khi các nước quan tâm chăm lo đào tạo cho thanh niên lập nghiệp, làm ăn kinh tế thì chỉ có Việt Nam mới bắt ép người dân đi NVQS, CA”; “sao không để thanh niên lập nghiệp, làm giàu chính đáng lại bắt đi nghĩa vụ”; “chỉ con nhà nghèo mới bị bắt đi nghĩa vụ”... Thậm chí có những hình ảnh, video được cắt ghép, dàn dựng để bóp méo sự thật, xuyên tạc về đạo đức, tác phong và hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội, Công an nhằm kích động một số người nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết chia sẻ, lan tỏa trên mạng xã hội, làm nóng vấn đề. Trên mạng xã hội, các trang tin phản động ở nước ngoài và nhiều page được lập nhằm mục đích chia sẻ các bài viết về cách thức, thủ đoạn để trốn tránh NVQS, CA như tìm cách làm sai lệch tình trạng sức khỏe, khai gian thông tin của mình, lợi dụng tiểu xảo để không đủ tiêu chí khi khám sức khỏe và kiểm tra lý lịch…

Đây là những luận điệu phiến diện hòng làm cho thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Quân sự, Công an nói riêng dao động tư tưởng, hoài nghi dẫn đến phai nhạt lý tưởng, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ. Không những thế, những người thiếu bản lĩnh khi tiếp nhận thông tin trên sẽ mất niềm tin vào thế hệ trẻ, không tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chủ trương, chính sách của QĐND, CAND. Từ đó, tạo luồng tư tưởng “tự diễn biến” khiến cho công dân đến tuổi nhập ngũ hoang mang, buông lỏng về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân với Tổ quốc, làm phụ huynh không muốn cho con em mình thực hiện NVQS,CA. Cùng với luận điệu sai trái trên là mưu đồ hòng gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khi các đối tượng phản động kích động người dân biểu tình, chống phá, kích động các quân nhân đào ngũ, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc…

Tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an là vinh dự và trách nhiệm thiêng liêng

Lịch sử dân tộc đã minh chứng, khi Tổ quốc lâm nguy đã có hàng triệu thanh niên tình nguyện nhập ngũ tham gia các cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Nhiều lá đơn được viết bằng máu, thể hiện ý chí, trách nhiệm, quyết tâm của lớp lớp thanh niên đối với đất nước. Tiếp nối truyền thống đó, thế hệ thanh niên ngày nay luôn nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc, cảm thấy vinh dự khi trở thành người chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân” (Điều 45, Chương II) và “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là sự nghiệp của toàn dân… Cơ quan, tổ chức, công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh” (Điều 64, Chương IV). Thể chế hóa Hiến pháp, Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật CAND quy định rõ việc công dân tham gia nghĩa vụ Quân sự, Công an.

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 quy định: “Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong QĐND”; “Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự”. Luật cũng chỉ rõ, hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở, gian dối trong khám sức khỏe, lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó QĐND và CAND là nòng cốt”. Chính sách và chiến lược quốc phòng của Đảng ta là tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc... Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Thực tiễn lịch sử cho thấy, dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển của dân tộc, đó chính là truyền thống quý báu của tổ tiên ta. Ðảng ta đã vận dụng, phát triển thành hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, các triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam đã có chính sách “ngụ binh ư nông”. Chính sách này ra đời trong bối cảnh một đất nước đất không rộng, người không đông, lại thường bị các thế lực nước ngoài xâm lược. Chính sách “ngụ binh ư nông” là sự kết hợp nhiệm vụ duy trì lực lượng quốc phòng với sản xuất, sẵn sàng chuyển hóa lực lượng quân sự từ sản xuất sang chiến đấu khi cần thiết và ngược lại, chuyển lực lượng chiến đấu về sản xuất trong thời bình.

Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý nhất của mỗi công dân. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tuổi trẻ luôn là lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống giặc. Đặc biệt, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, lớp lớp thanh niên với khát vọng tự do đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Nêu cao tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, họ đã trực tiếp góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, cùng với toàn quân, toàn dân ta giành thắng lợi vĩ đại, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuộc sống hòa bình hôm nay là thành quả được đánh đổi bằng xương máu và sự hy sinh cao cả của bao thế hệ cha anh. Vì vậy, sẵn sàng tham gia nghĩa vụ Quân sự, Công an để góp phần bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống yên bình, hạnh phúc của nhân dân chính là cách để tuổi trẻ thể hiện tinh thần yêu nước, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước.

Bác Hồ đã từng nói, Quân đội là “trường học lớn” để lớp lớp thế hệ thanh niên phấn đấu rèn luyện, trưởng thành. Được phục vụ trong môi trường Quân đội, Công an, cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân. Môi trường quân ngũ với đặc tính thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, tinh thần tập thể và tình đồng chí, đồng đội… là điều kiện tốt để mỗi thanh niên phấn đấu rèn luyện, không ngừng hoàn thiện nhân cách, phát triển toàn diện. Do đó, người dân nhất là những gia đình có con, em đến tuổi thực hiện nghĩa vụ Quân sự, Công an cần nhận thức rõ việc tham gia là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng. 

Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ Quân sự, Công an nếu phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện tốt sẽ được xem xét tuyển vào biên chế của lực lượng Quân đội và Công an. Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ Quân sự, Công an và thực hiện xuất ngũ, các chiến sĩ sẽ được hưởng chính sách ưu đãi như được cộng điểm khi thi tuyển sinh vào các trường đại học, học viện, hỗ trợ đào tạo học nghề, tạo công ăn việc làm… Khi xuất ngũ được hưởng trợ cấp (4 tháng); trợ cấp việc làm (6 tháng); trợ cấp bảo hiểm (4 tháng); thanh toán nghỉ phép; quà Tết; phụ cấp; thẻ học nghề giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp và ổn định cuộc sống sau này.

Lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân sự, Công an không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm, mà trên hết đó còn là niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam để góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc, hội nhập quốc tế. Những ngày qua, trên các phương tiện thông tin, chúng ta xúc động trước những chia sẻ của các nam, nữ thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ hay các cơ quan, đơn vị, các gia đình, dòng họ tổ chức lễ tuyên dương, động viên con em mình lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân sự, Công an. Những tấm gương, gia đình, dòng họ đó coi đây là niềm tự hào, nối tiếp truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân, ra sức tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hòa cùng không khí vui tươi của những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, hàng vạn thanh niên trên khắp mọi miền Tổ quốc đang nô nức lên đường tòng quân. Thực hiện nghĩa vụ Quân sự, Công an là điều kiện để thế hệ trẻ thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng, góp một phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đây cũng là cơ hội để các thế hệ thanh niên được tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành. Thực tiễn sinh động đó là minh chứng bác bỏ các luận điệu về thực hiện nghĩa vụ Quân sự, Công an mà kẻ xấu đang cố tình rêu rao, xuyên tạc.

Tin cùng chuyên mục
Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc gom mua đất sản xuất của đồng bào DTTS

Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc gom mua đất sản xuất của đồng bào DTTS

Huyện ủy Đăk Hà vừa có báo cáo gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo về tình trạng gom mua đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại xã Đăk Pxi và tình hình, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý của huyện thời gian qua, biện pháp trong thời gian tới. Trước đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum có Văn bản đề nghị Huyện ủy Đăk Hà chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh.