Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Lồng ghép vốn thực hiện Chương trình “Không còn nạn đói”

Vân Khánh - CĐ - 12:08, 29/11/2021

Lồng ghép vốn từ các chương trình, dự án hiệu quả là yếu tố then chốt để thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2025.

Vốn thực hiện Chương trình “Không còn nạn đói” đến năm 2025 được tích hợp vào các chương trình, dự án; trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.
Vốn thực hiện Chương trình “Không còn nạn đói” đến năm 2025 được tích hợp vào các chương trình, dự án; trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Theo khẳng định của đại diện Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Chương trình hành động quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 không có dòng kinh phí riêng, mà chỉ tích hợp vào các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, chủ yếu là kinh phí từ 3 chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Chính vì thế, các địa phương cần rà soát địa bàn các xã để lồng ghép thực hiện các mục tiêu của Chương trình “Không còn nạn đói”.

Đơn cử, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã xây dựng Dự án số 7 - “Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh duỡng trẻ em”. Trong đó, chú trọng vào chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trước đó, theo Quyết định số 712/QĐ-TTg, ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025, nguồn kinh phí để thực hiện Chương trình gồm: Ngân sách nhà nước được bố trí hàng năm để thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; Nguồn vốn lồng ghép trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, các chương trình mục tiêu, chương trình, dự án khác; Đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện Chương trình; Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.


Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai trao hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào DTTS nghèo tại tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang

Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai trao hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào DTTS nghèo tại tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang

Vừa qua, tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc, trao hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho đồng bào DTTS nghèo tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát triển (UBDT) và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Đồng Nai.