Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Lục Nam (Bắc Giang): Tập trung tháo gỡ khó khăn trong triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia

Trí Phương - 00:02, 18/07/2023

Ngày 17/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cùng Đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Lục Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Năm 2023, huyện Lục Nam được phân bổ hơn 62,9 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình MTQG, trong đó, ngân sách trung ương 54,6 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 8,3 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững có 5 dự án thành phần; Chương trình MTQG 1719 có 10 dự án thành phần. Các dự án đang triển khai, tuy nhiên tiến độ còn chậm so với kế hoạch.

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, do nguồn vốn từ cấp tỉnh phân bổ vốn muộn; vốn thực hiện của giai đoạn 2021 - 2025 và từng năm không được cấp tỉnh thông báo cụ thể, do vậy huyện Lục Nam chưa chủ động xây dựng kế hoạch năm trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch UBND xã Lục Sơn phản ánh một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai các chương trình MTQG.
Ông Phạm Văn Thể - Chủ tịch UBND xã Lục Sơn phản ánh một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai các chương trình MTQG

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn biểu dương cấp ủy, chính quyền huyện Lục Nam đã quan tâm quán triệt triển khai các Chương trình MTQG. Đồng thời, ông đề nghị thời gian tới huyện tập trung tháo gỡ vướng mắc; chủ động rà soát phê duyệt các dự án, danh mục để tham mưu, đề xuất với cơ quan cấp tỉnh xây dựng kế hoạch phân bổ vốn.

Đặc biệt, để thực hiện hiệu quả các chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị UBND huyện Lục Nam quan tâm bố trí vốn đối ứng cho các dự án để tăng thêm nguồn lực đối với các xã khó khăn; ưu tiên sử dụng một trong những nguồn lực mà người dân được hưởng lợi ở mức cao nhất.

Tin cùng chuyên mục
Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2024

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2024

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2024, với nội dung trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và đồng bào DTTS và miền núi trong công tác phòng, chống ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào vùng đồng bào DTTS và miền núi...